Kabel- en leidingentunnel Den Haag

Adviseren

Inspecteren

Project

Kabel- en leidingentunnel Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Categorie

Overheid

Uitvoeringsjaar

2021

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, NEN 3140 Elektrotechniek

Omvang

1 object

Locatie

Bekijk op kaart

Gemeente Den Haag heeft Helix Advies gevraagd inzicht te geven in de staat van het onderhoud van kabel- en leidingentunnel Anna van Buerenplein te Den Haag. Om de staat van het onderhoud te bepalen heeft Helix Advies een visuele inspectie aan de bouwdelen uitgevoerd conform NEN 2767-1/2 conditiemeting. Aanvullend zijn de verdeelkasten, de besturingskast en de aardingsinstallatie geïnspecteerd conform NEN 3140 elektrotechniek.

Restlevensduur van de bouwdelen

Gemeente Den Haag heeft behoefte aan inzicht in de staat van het onderhoud van de tunnel en de restlevensduur van de bouwdelen. Op basis van de methodiek NEN 2767-1 en NEN 2767-2 zijn onder andere de buitenwanden, vloeren, planfond, afwerkingen, trappen en ladders en betonconstructie visueel geïnspecteerd. Daarnaast zijn meerdere installatieonderdelen geïnspecteerd zoals de ventilatoren, verlichting, vuilwaterpompen en vluchtwegverlichting.

Onderhoudsplanning op lange termijn

Aanvullend op de visuele NEN 2767 inspecties heeft Helix Advies een NEN 3140 elektrotechniek inspectie uitgevoerd. Het gaat om de voedings- en besturingskasten, de no-break installatie en de pompinstallatie waarbij de aardingsinstallatie doorgemeten wordt.

Op basis van de NEN 3140 inspectie en de analyse van de storingsgegevens, is de onderhoudsplanning voor lange termijn opgesteld. Tevens is planning van de revisie of eventuele vervanging van volledige installaties hierin meegenomen.

Gelijktijdig verschillende disciplines

Voor de inspectie in de tunnel zijn alle disciplines op één dag uitgevoerd, zodat de tunnel maximaal acht klokuren geopend was. Helix Advies heeft dit gerealiseerd door met een aantal inspecteurs gelijktijdig de verschillende disciplines te inspecteren.

Helix Advies heeft op basis van de inspectieresultaten een overzicht opgesteld met de bevindingen en gebreken van bouw- en installatieonderdelen. De gemeente Den Haag beschikt nu over een helder overzicht van de onderhoudsstaat van de kabel- en leidingentunnel.

Over Kabel en Leidingen Tunnel Den Haag

Den Haag Nieuw Centraal omvat 200.000 m2 nieuw vastgoed. Om dit mogelijk te maken, is er 100.000 m2 ondergrondse parkeergarages voor auto’s en fietsen, expeditiestraten, verbindingstunnels en kabels en leidingen aangelegd. Het intensieve ruimtegebruik in het centrumgebied betekent dat er zeer beperkt ruimte is voor ondergrondse kabels en leidingen. De bestaande ondergrondse infrastructuur is verplaatst vanwege de bouw van ondergrondse parkeergarages. Hiermee was al snel duidelijk dat de aanleg van een kabel- en leidingentunnel noodzakelijk was”.