NEN 2767 Conditiemeting

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Inspecties

NEN

Met de norm NEN 2767 conditiemeting kan de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier worden vastgelegd door het eenduidig uitvoeren van gebouw- en infra-inspecties. Op basis van de gesignaleerde gebreken kunnen onderhoudskosten en risico´s in beeld worden gebracht. U als opdrachtgever kan op basis van de resultaten van deze conditiemeting uw prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud.

Adviseren

Op basis van gewenste onderhoudsniveaus met betrekking tot kwaliteit en te accepteren risico’s, stelt Helix Advies een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) op. In het MJOP zijn de te verwachten onderhoudskosten op korte en lange termijn opgenomen. Hiermee wordt u in staat gesteld een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Inspecteren

Onze NEN 2767 gecertificeerde inspecteurs, beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI en kunnen voor elke discipline een conditiemeting uitvoeren.

Wij werken met allerlei onderhoudspakketten, zoals O-Prognose, Planon en Vastware.

Daarnaast zijn wij betrokken als rapporteur van de NEN 2767. Onze bevindingen worden in een rapport gepresenteerd inclusief de gedetecteerde gebreken en tekortkomingen aan bouwdelen en installaties, onderbouwd met relevant fotomateriaal. Ook geven wij aan wat de risico’s zijn bij uitstel van het onderhoud.

Opleiden

U kunt besluiten om de NEN 2767 conditiemeting door uw eigen inspecteurs te laten uitvoeren. Via Helix Academy bieden wij opleidingstrajecten aan voor alle disciplines waaronder de NEN 2767 conditiemeting en BOEI. Voor het opleidingstraject kunt u kiezen voor een open training of een incompany training in uw eigen praktijksituatie.