Schiphol Real Estate

Adviseren

Inspecteren

Project

Schiphol- Columbus

Opdrachtgever

Schiphol Real Estate

Categorie

Vrachtstations, Kantoren, Transport

Uitvoeringsjaar

2021

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

15 objecten / 220.000 m2 BVO

Locatie

Bekijk op kaart

Jaarlijks landen en vertrekken zo'n 70 miljoen reizigers op luchthaven Schiphol. Daarnaast wordt er 1,5 miljoen ton vracht overgeslagen. In de omgeving van de luchthaven zijn ongeveer 65.000 mensen werkzaam bij meer dan 600 bedrijven. Schiphol Real Estate (SRE) verhuurt en beheert vastgoed en acteert als gebiedsregisseur rondom luchthaven Schiphol. Doordat gebruikers van vastgoed wisselen en eisen aan gebouwen veranderen, is het voor SRE van essentieel belang dat het goed inzicht houdt in haar vastgoed.

NEN 2767 conditiemeting

Om inzicht te krijgen in de bouwkundige onderhoudsstaat en onderhoudskosten, is Helix Advies in 2019 gevraagd om inventarisaties en inspecties van diverse vrachtstations annex kantoren uit te voeren. Nu, twee jaar later, heeft SRE aan Helix Advies gevraagd om  deze objecten opnieuw te inspecteren. De opdracht betreft het uitvoeren van herinspecties conform NEN 2767 conditiemeting en het opstellen van MJOP's (MeerJaren OnderhoudsPlannen) van 12 objecten met een totale bruto vloeroppervlakte van circa 220.000 m2. Hierbij wordt niet alleen het exterieur beoordeeld, maar ook het interieur en terrein.


Meerjarenonderhoudsplan

Door de eerdere samenwerking tussen SRE en Helix Advies waren de wensen van de opdrachtgever, benodigde diepgang en vereiste afbakening, al grotendeels bekend. Hierdoor konden de inspecteurs snel aan de slag. Tijdens de inspectie op locatie is per bouwdeel de onderhoudsstaat bepaald en zijn kosten bepaald voor het planmatig, correctief en dagelijks onderhoud. Tevens zijn de inventarisaties geactualiseerd. Per object is vervolgens een MJOP (MeerJaren OnderhoudsPlan) opgesteld met een planningshorizon van 30 jaar. Bij de oplevering zijn de te verwachten kosten op korte termijn op een visuele, samenvattende manier gepresenteerd.