Meerjarenonderhoudsplan

Adviseren

Beheer & Onderhoud

Meerjarenonderhoudsplannen

Een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) is een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan uw gebouw. Het beheren en onderhouden van gebouwen vraagt om een totaaloverzicht van de technische staat. U als vastgoedeigenaar of VvE beheerder wenst helder inzicht in het toekomstige onderhoud van uw gebouwen.

Met een meerjarenonderhoudsplanning maakt Helix Advies de onderhoudsactiviteiten en -kosten voor toekomstig onderhoud inzichtelijk en ondersteunt u bij het minimaliseren van deze kosten. Door middel van een planning heeft u een compleet overzicht in de korte (komende vijf jaar) en lange termijn onderhoudsactiviteiten en -kosten. Op basis van de beschikbare budgetten en de door ons aangegeven risico’s kunt u beslissingen nemen over de omvang en planning van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

Adviseren

Vanuit de meerjarenonderhoudsplanning kan de afstemming plaatsvinden tussen de beschikbare financiële middelen en de uitvoering van de gewenste onderhoudsactiviteiten. Wij bespreken met u welke informatie u inzichtelijk wilt hebben. Het is hierbij van belang om te weten of u een meerjarenonderhoudsplanning wenst van het bouwkundig en/of installatietechnische deel. Ook kunt u aangeven op welk detailniveau u de meerjarenonderhoudsplanning aangeleverd zou willen krijgen, zodat u de informatie op het gewenste bouwdeel niveau terug kunt vinden. Tevens worden benodigde reserveringen meegenomen in de planning. Door middel van een meerjarenonderhoudsplanning heeft u een heldere planning en begroting voor toekomstig onderhoud en een beter inzicht in de financiën.

Inspecteren

De meerjarenonderhoudsplanning wordt opgesteld conform NEN 2767 bouwkundige en installatietechnische inspectie. De betrouwbaarheid van de meerjarenonderhoudsplanning is afhankelijk van de kwaliteit van de uitgevoerde inspectie. Onze bevindingen worden in een rapport gepresenteerd inclusief de gedetecteerde gebreken en tekortkomingen aan bouwdelen, onderbouwd met relevant fotomateriaal. De bouwkundige en installatietechnische NEN 2767 gecertificeerde inspecteurs van Helix Advies beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI. Daarnaast is Helix Technisch Advies betrokken als rapporteur van de NEN 2767 norm.