SEIN | Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Adviseren

Inspecteren

Project

SEIN

Opdrachtgever

SEIN

Categorie

Stichting

Uitvoeringsjaar

2021

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

1 object

Locatie

Bekijk op kaart

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland of SEIN is één van de twee epilepsiecentra die Nederland rijk is, de ander is Kempenhaeghe. SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde en heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen te verbeteren.

In 2017 heeft Helix Advies voor het gezondheidscentrum een nulmeting uitgevoerd
conform NEN 2767 conditiemeting. SEIN heeft Helix Advies in 2021 opnieuw gevraagd
om een herinspectie uit te voeren voor één object, het gezondheidscentrum. Tevens betreft de
opdracht het herzien van het bestaande Meerjarenonderhoudsplan.

Herinspectie NEN 2767 conditiemeting

Helix Advies heeft ter voorbereiding de uitgangspunten voor de inspectie vastgesteld.
Dit wordt gedaan door middel van het verzamelen van alle bestaande gegevens met betrekking tot
het gezondheidscentrum. Tijdens het uitvoeren van de inspectie conform NEN 2767 worden alle
aanwezige bouwkundige en installatietechnische onderdelen geïnspecteerd. Daarnaast worden de
reeds opgenomen hoeveelheden bouwdelen door ons steekproefsgewijs gecontroleerd en waar
nodig aangepast.

Vanuit de NEN 2767 conditiemeting is een overzicht opgesteld met de bevindingen en
gebreken van bouw- en installatieonderdelen. Op basis van de inspectieresultaten worden
onderhoudsactiviteiten opgenomen in de Meerjarenonderhoudsplanning en –begroting.


Daarnaast wenst SEIN inzicht te krijgen in de huidige staat van onderhoud van het gezondheidscentrum. Na oplevering in 2016 is het gezondheidscentrum conform contractuele afspraken onderhouden door het bouwbedrijf dat het gezondheidscentrum heeft gerealiseerd. In een separate rapportage heeft Helix Technisch Advies een analyse opgesteld van de technische kwaliteit van het gezondheidscentrum die overeenstemt met de contractuele afspraken die zijn gemaakt.