Daken

Adviseren

Inspecteren

Beheer & Onderhoud

Dienst daken

Helix Advies geeft onderhoudsadviezen en voert specialistisch onderzoek uit bij vraagstukken rondom daken. Op basis van destructief onderzoek kunnen onderhoudskosten en risico´s in beeld worden gebracht.

Voorafgaand aan een renovatie of bij het beheer van daken en gebouwen is een onderzoek van groot belang. Door middel van destructief onderzoek (insnijding) onderzoekt en beoordeelt onze dakdeskundige verschillende daken op de samenstelling, conditie, onderdelen, materialen en bevestigingswijze. Op basis van destructief onderzoek kunnen onderhoudskosten en risico´s in beeld worden gebracht.

Adviseren

Op basis van de waargenomen constructie bepaalt Helix Advies de risico’s. De bevindingen worden in een rapport gepresenteerd inclusief de gedetecteerde gebreken en tekortkomingen aan het bouwonderdeel, onderbouwd met relevant fotomateriaal. Helix Advies voorziet u van een hersteladvies, een kostenanalyse en verwerkt de kosten in de meerjarenonderhoudsbegroting.

Inspecteren

Tijdens een reguliere onderhoudsinspectie conform NEN 2767 conditiemeting of BOEI,  kan de inspecteur beoordelen of een vervolgonderzoek nodig is. Aan de hand van een aantal bevindingen kan het uitvoeren van een vervolgonderzoek bepalend zijn:

  • Er zijn scheuren of gaten aanwezig in de dakbedekking
  • De aansluiting aan door- en afvoeren zijn niet correct uitgevoerd.
  • De loodaansluitingen aan op- en aanbouwen zijn niet correct uitgevoerd.
  • Er is onvoldoende overlap in de banen van de bitumen dakbedekking.
  • Er vindt onthechting aan de overlap plaats.

Door de bovenstaande bevindingen kan de onderliggende dakconstructie aangetast zijn waaruit lekkages ontstaan. Een lekkage niet visueel kunnen waarnemen, betekent niet dat er geen lekkage aanwezig is. Door het uitvoeren van een insnijding kan de isolatiewaarde worden bepaald. Tijdens een destructief onderzoek maakt Helix Advies een insnijding in de bitumen dakbedekking en onderzoekt de opbouw van de onderliggende constructie.

Veilig werken op hoogte

Helix Advies heeft meerdere adviseurs die beschikken over een TUV hoogwerker certificaat en is een VCA** gecertificeerd bedrijf. Helix Advies stelt hoge eisen aan het veilig werken. De adviseurs gaan het dak op mits deze veilig betreden kan worden. Mocht het dak niet veilig te betreden zijn, kan er een hoogwerker ingezet worden. Voor nader onderzoek aan dakranden wordt er gebruik gemaakt van aanlijn-beveiliging.