RVB-BOEI

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Inspecties

RVB

Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. Bij een RVB-BOEI inspectie worden alle Gebouwinspecties geïntegreerd tot één systeem. Door het uitvoeren van een BOEI inspectie wordt de eigenaar van een object in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. U krijgt zo een compleet beeld van het toekomstige onderhoud.

Adviseren

Helix Advies heeft gediplomeerde BOEI adviseurs in dienst die na uitvoering van de RVB-BOEI inspectie de ruwe inspectie data kunnen verwerken tot een integraal BOEI rapport met integrale maatregelen voor brandveiligheid, onderhoud, energiezuinigheid en duurzaamheid en wettelijke verplichtingen. Naast efficiency creëert u ook risicobeperkingen op het gebied van brandveiligheid en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Inspecteren

Bij een BOEI-inspectie wordt één inspectie wordt uitgevoerd op de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud (volgens NEN 2767), Energiezuinigheid en duurzaamheid en Inzicht in wet- en regelgeving. Deze inspectie leidt tot één integraal rapport opgesteld waarin alle gewenste disciplines; bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transport worden afgedekt. Vanuit De RVB-BOEI inspectie kan een Meerjaren Onderhoudsplan worden opgesteld waarbij met mogelijk is beleidsmatige keuzes te maken op diverse aspecten waaronder veiligheid, Bruikbaarheid, gezondheid en energiezuinigheid. Onze BOEI inspecteurs, beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI. Helix Advies heeft inspecteurs om voor elke discipline een inspectie uit te voeren.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij opleidingstrajecten aan voor alle disciplines waaronder de RVB-BOEI opleiding. De Leergang BOEI wordt door Helix Academy georganiseerd vanuit een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en de Hogeschool Utrecht.