Humanitas DMH

Adviseren

Inspecteren

Project

Humanitas DMH - Project

Opdrachtgever

Humanitas DMH

Categorie

Zorginstelling

Uitvoeringsjaar

2021

Dienstverlening

NEN 3140 Elektrotechniek, NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

5 objecten

Locatie

Bekijk op kaart

Helix Advies heeft voor Humanitas DMH vijf zorglocaties geïnspecteerd conform NEN 3140 elektrotechniek en NEN 2767 conditiemeting. Het gaat om onder andere woon- , zorg- , werk- en activiteitenlocaties. De inspectie conform de NEN 3140 is van toegevoegde waarde om de risico’s op brand te beperken en de veiligheid van de elektrotechnische installaties te garanderen.

Een fijne samenwerking resulteert in een vervolgopdracht

Het uitvoeren van de BOEI- inspecties in 2015 hebben geresulteerd tot een vervolg samenwerken met Humanitas DMH. Conform NEN 2767 conditiemeting heeft Helix Advies de technische staat van de vijf zorglocaties en gebouwgebondeninstallaties bepaald.

Aan de hand van de inspectieresultaten is per zorglocatie een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de periode van 2022 – 2027. Hierin zijn alle correctieve en planmatige onderhoudsactiviteiten opgenomen. Middels een risico inschatting adviseert Helix Advies de onderhoudsactiviteiten in de periode van 2022 – 2027 uit te voeren.

De inspectie NEN 3140 is van toegevoegde waarde

Helix Advies heeft conform NEN 3140 een veiligheidsinspectie uitgevoerd aan de elektrotechnische installaties. Deze inspectie is bedoeld om te controleren of de elektrotechnische installaties voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften en de geldende wet- en regelgeving. Hiermee worden risico’s op brand beperkt en de veiligheid van elektrotechnische installaties gegarandeerd.

Specialistische kennis van Helix Advies

De elektrotechnische adviseur van Helix Advies heeft op een veilige wijze metingen en controles uitgevoerd aan schakel- en verdeelinrichtingen. Diverse componenten zijn visueel beoordeeld op gebreken, defecten en afwijkingen. Voor iedere locatie heeft Helix Advies een rapportage opgesteld met alle bevindingen en meetwaarden.

Over Humanitas DMH

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt mensen met een (licht) verstandelijke beperking begeleiding en ondersteuning. Humanitas helpt deze mensen om een aangename plek in onze samenleving te vinden. Het vinden van een geschikte plek wordt in nauw contact gedaan met de omgeving zoals verwanten, buren of gemeenten. Samen wordt er gekeken naar wat hen gelukkig maakt. Humanitas DMH werkt aan een samenleving waarin plaats is voor iedereen.