NTA 8800 Energieprestatie

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Duurzaamheid

NTA 8800

Helix Advies begeleidt en ondersteunt u bij het uitvoeren van de energieprestatiemeting op basis van de NTA 8800 methodiek. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een gebouw voldoet aan de BENG- eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Adviseren

BENG –eisen | Bijna Energie Neutraal Gebouw
Het energielabel voor gebouwen geeft inzicht in de energie efficiëntie van een gebouw. Het is één van de maatregelen uit het klimaatakkoord. Per 1 januari 2021 wordt het energielabel vastgesteld door middel van de NTA 8800, een nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw.

De nieuwe berekenmethode NTA 8800 is opgesteld conform de Europese CEN-normen. Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dienen per 1 januari 2021 te voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) Bijna Energie Neutraal Gebouw. 
De energieprestatie van een gebouw wordt in Nederland vastgesteld aan de hand van drie indicatoren:

  • de maximale energiebehoefte (kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar)
  • het maximale primair fossiel energiegebruik (kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar)
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

De NTA 8800 vervangt hiermee de EPA-U en EPA-W. Als uw EPA-U en EPA-W nog geldig is, kunt u deze nog gebruiken. Wilt u weten of uw energielabel nog geldig is? Check dat hier:


Waarom verduurzamen?
Naast de invoering van de BENG-Eisen zijn de voornaamste redenen om te verduurzamen waardevermeerdering, kostenbesparing en comfort. Door het verduurzamen stijgt de waarde van het vastgoed en de CO2-uitstoot gaat omlaag. Het realiseren van een energiezuinig gebouw zorgt voor vermindering van energielasten. Ook zorgen moderne installaties ervoor dat het binnenklimaat van gebouwen prettiger is om in te verblijven. Een duurzaam gebouw heeft een hogere marktwaarde en betaalt zich op de lange termijn terug.

Inspecteren

De NTA 8800 is de nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. De NTA 8800 is van toepassing op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Met deze rekenmethode kan onder meer gerekend worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij diverse opleidingen aan omtrent NTA 8800. Kijk op de website van onze opleider Helix Academy voor alle opleidingen betreft verduurzamen. 

De NTA 8800 bepalingsmethode is beschikbaar via NEN:

NTA 8800 bepalingsmethode