NEN 1010 Laagspanningsinstallaties

Inspecteren

Inspecties

Laagspanning

NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties - Aanvulling op NEN 3140. De thermografische inspectie is een aanvulling op de NEN 3140 inspectie. De thermografische inspectie is gericht op het signaleren van brandrisico’s waar de NEN 3140 inspectie meer gericht is op de veiligheid van personen. Daarom voeren wij standaard een thermografische inspectie bij een NEN 3140 inspectie.

Het bouwbesluit 2012 stelt de verplichting dat iedere nieuwe elektrische installatie aan de eisen van de NEN 1010 normering moet voldoen. De NEN 1010 is van toepassing op nieuwe, gewijzigde of uitgebreide elektrische installaties inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen worden beïnvloed. Belangrijke pijlers van de NEN 1010 norm zijn het voorkomen van risico’s op brand en regulier gebruik. Uiteraard wilt u een veilige arbeidsplaats voor u en uw werknemers creëren, bovendien bent u hiertoe verplicht (Arbowet).

Inspecteren

Na het uitvoeren van de inspectie ontvangt u van ons een inspectierapport met de bevindingen. Hierdoor weet u wat de staat is van uw elektrische installaties. Met de NEN 1010 inspectie en het daaruit voortvloeiende rapport kunt u aantonen dat de installatie op het moment van oplevering voldoet aan de wettelijke eisen, zoals gesteld in de NEN 1010 en het Bouwbesluit 2012.