NEN 2580 Oppervlaktemeting

Inspecteren

Beheer & Onderhoud

NEN 2580 Oppervlaktemeting

Helix Advies kan voor u conform NEN 2580 de oppervlakte en de inhoud van uw vastgoedobject meten.

Voor het bepalen van de marktwaarde is het vanaf 2021 verplicht om van ieder vastgoedobject de oppervlaktebepaling volgens de NEN 2580-meetinstructie aan te leveren. De NEN 2580 norm is een eenduidige bepalingsmethode voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

Bij de meting wordt onderscheid gemaakt tussen bruto en netto vloeroppervlak, gebouwoppervlak en verhuurbaar vloeroppervlak. Tevens kan conform NEN 2580 zowel de bruto inhoud als de netto inhoud van een gebouw worden bepaald.

De resultaten worden genoteerd in een officieel NEN 2580 meetrapport. Door het meetrapport zijn de gegevens gestandaardiseerd en geeft het een objectief beeld van de inhouds- en oppervlaktewaarden. Het NEN 2580 meetrapport kunt u gebruiken bij het vaststellen of herzien van de huurprijs, het taxeren van een gebouw, het bepalen van de WOZ-waarde en bij de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Een meetrapport omvat:
Plattegrond per verdieping met daarop op aanvraag aangegeven:
• BVO (Bruto Vloeroppervlakte)
• GO (Gebruiksoppervlakte)
• NVO (Netto Vloeroppervlakte)
• VVO (Verhuurbare Vloeroppervlakte)
• Overzicht van alle oppervlaktes per verdieping en per ruimte (in tabel)
• Kadastrale kaart van het bouwwerk en gebied