SIM subsidie

Adviseren

Erfgoed

SIM

Voor monumentaal bezit zijn er diverse mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Hiervoor wordt er een onderscheid gemaakt tussen Rijksmonumenten en gebouwen met een andere monumentstatus.

Adviseren

Het Rijk kent verschillende soorten subsidies voor eigenaren van Rijksmonumenten. De meest voorkomende subsidie is de SIM-subsidie, Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Met deze subsidie kan het reguliere onderhoud van het monument worden uitgevoerd, mits het geen woonhuis betreft. De periode om de SIM-subsidie aan te vragen is van 1 februari tot en met 31 maart.  De aanvraag voor deze SIM-aanvraag kan Helix Advies voor u verzorgen. Alle benodigde stukken, zoals het opstellen van de begroting, opstellen van de bouwtechnische opname, schrijven van het bestek en het invullen van de benodigde formulieren kunnen wij voor u uitvoeren. Onze adviseurs hebben kennis van de mogelijkheden voor subsidieaanvragen en begeleiden opdrachtgevers graag in dit traject.

De SIM-subsidie is een subsidie voor een periode van 6 jaar. Na deze 6 jaar is een afrekening van de verkregen subsidie nodig. Aan de hand van de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden kan Helix Advies deze afrekening voor u verzorgen. Indien er een bouwtechnische opname nodig is voor deze afrekening kunnen wij deze ook uitvoeren. Ook voor andere rijks- en provinciale subsidies kunnen wij de mogelijkheden voor u onderzoeken en de subsidieaanvragen verzorgen.

Kijk voor meer informatie over Subsidieregeling Instandhouding Monumenten op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Subsidie instandhouding rijksmonumenten