Subsidie Woonhuismonumenten

Adviseren

Erfgoed

Woonhuismonument

Voor monumentale woonhuizen is de SIM-subsidie niet meer van toepassing. Hiervoor in de plaats is de Subsidie Woonhuismonumenten gekomen.

Adviseren

Als eigenaar of lid vereniging van eigenaren (VvE) van een Rijksmonument komt u voor deze subsidie in aanmerking. Deze subsidie wordt niet vooraf aan de werkzaamheden aangevraagd, maar nadat de werkzaamheden voor onderhoud zijn uitgevoerd. Aan de hand van de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden van het voorgaande jaar kan er een percentage van de subsidiabele kosten worden teruggevraagd. De aanvraag periode voor de subsidie is 1 maart tot en met 30 april. 

Helix Advies kan voor de eigenaar een overzicht van de subsidiabele kosten opstellen. Bij grotere aanvragen is er ook een bouwtechnisch rapport benodigd. Ook deze kan Helix Advies voor u verzorgen. De digitale indiening kunt u zelf uitvoeren of wij kunnen deze voor u verzorgen.

Kijk voor meer informatie over Subsidie Woonhuismonumenten op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Subsidie Woonhuismonumenten