URL 2005

Inspecteren

Erfgoed

VIR - Verklaring

In onze opdrachten portefeuille bevinden zich regelmatig monumentale objecten. Deze objecten kenmerken zich door een waarde op cultuurhistorisch gebied. In uitwerking zijn een groot deel van de projectactiviteiten hetzelfde. Op detailniveau is specifieke kennis nodig van proces en techniek.

De URL 2005 is een uitvoeringsrichtlijn die richtlijnen beschrijft voor bouwkundig advies voor het onderhoud en de restauratie van monumenten, gericht op technisch herstel. Het advies houdt in het uitvoeren van onderzoek en het geven van bouwkundige adviezen, dit met als doelstelling het in stand houden van monumenten en cultuurhistorische objecten en gebouwen.

Adviseren

Helix Advies kan u adviseren op het gebied van onderhoud, inspecties en herstelwerkzaamheden van monumenten. Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt er rekening gehouden met ‘duurzame’ monumentenzorg. Helix Advies kiest voor innovatieve oplossingen die leiden tot langdurig behoud van het monumentale object en een beperkte milieubelasting van de gebruikte producten.

Inspecteren

Ten behoeve van de ontwikkeling van de ERM URL-2005 Gebouwinspecties voor monumenten is Helix Advies onderdeel van de begeleidingscommissie. Het inspecteren van monumenten conform NEN 2767, RVB-BOEI of URL 2005 vraagt een andere techniek als het gaat om het opnemen van gebreken en het begroten hiervan. Helix Advies kan dit voor u inzichtelijk maken door middel van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hierbij krijgt u een inschatting van de kosten en de uit te voeren werkzaamheden voor de komende jaren.