VIR- en VER-verklaringen

Adviseren

Erfgoed

VIR - Verklaring

Helix Advies heeft een samenwerkingsverband met het Nationaal Restauratiefonds voor het afgeven van VIR- en VER-verklaringen.

Adviseren

Het Nationaal Restauratiefonds geeft Monumenteigenaren de mogelijkheid om voor de instandhoudings- en restauratiekosten van hun monument een hypotheek af te sluiten. Hiervoor hebben de eigenaren een VIR-verklaring nodig (Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument). Deze verklaring is nodig om een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Helix stelt deze verklaring op door de ingediende begroting te controleren op subsidiabele kosten aan de hand van de Leidraad van de RCE.

Aan de hand van de aanvraag met begroting, bouwkundige opname, werkomschrijving en foto’s bepaalt Helix Advies het maximale bedrag dat voor een hypotheek van het Nationaal Restauratie fonds in aanmerking komt. Bij grotere aanvragen zullen wij een locatie bezoek inplannen om de werkzaamheden met de eigenaar op locatie te bespreken.

Monumenteigenaren kunnen ook voor hun verduurzamingsmaatregelen een aanvraag bij het Nationaal Restauratiefonds indienen. Hiervoor is een VER-verklaring nodig (Verklaring Energiebesparing  Rijksmonument). Ook hiervoor controleert Helix de ingediende kosten. Hiervoor ligt de Maatregelenlijst van het NRF ten grondslag.   

Instandhoudingskosten bepalen

Op de site van het restauratiefonds staat het stappenplan voor de aanvraag van een hypotheek omschreven. Helix Advies maakt de instandhoudingskosten volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor u inzichtelijk. De hoogte van de instandhoudingkosten vormt de grondslag voor de aanvraag van de laagrentende lening bij het Restauratiefonds.

Instandhoudingskosten bepalen
Nationaal Restauratiefonds