VIR-verklaring

Adviseren

Erfgoed

VIR - Verklaring

Helix Advies heeft een samenwerkingsverband met het Nationaal Restauratiefonds voor het afgeven van VIR-verklaringen.

Adviseren

De Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument (VIR) is een verklaring waarin de hoogte van subsidiabele kosten van een restauratie-, onderhouds- of verbouwingsplan van monumentaal vastgoed worden vastgesteld. Deze verklaring is nodig om een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Aan de hand van de aanvraag met begroting, bouwkundige opname, werkomschrijving en foto’s bepaalt Helix Advies het maximale bedrag dat voor een hypotheek van het Nationaal Restauratie fonds in aanmerking komt. Bij grotere aanvragen zullen wij een locatie bezoek inplannen om de werkzaamheden met de eigenaar op locatie te bespreken.

Instandhoudingskosten bepalen

Op de site van het restauratiefonds staat het stappenplan voor de aanvraag van een hypotheek omschreven. Helix Advies maakt de instandhoudingskosten volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor u inzichtelijk. De hoogte van de instandhoudingkosten vormt de grondslag voor de aanvraag van de laagrentende lening bij het Restauratiefonds.

Instandhoudingskosten bepalen
Nationaal Restauratiefonds