Wet- en regelgeving

Adviseren

Opleiden

Beheer & Onderhoud

wet en regelgeving

Iedere gebouwbeheerder of onderhoudspartij zal het gevoel kennen, hoe zit het nu precies met de wetgeving rondom dat ene punt. Niemand wil tenslotte achteraf te maken krijgen met boetes of rechtszaken tegen het bedrijf of in het ergste geval tegen zichzelf of een collega. Het is daarom noodzakelijk dat we de wet- en regelgeving kennen of minimaal hulp in kunnen schakelen bij specifieke onderwerpen. Helix Advies kan u op het gebied van wet- en regelgeving ondersteunen.

Adviseren

Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van onderhoudsverplichtingen die gelden voor uw gebouw(en) en het opstellen van een overzicht. Met het overzicht kunt u jaarlijks toetsen of aan alle verplichtingen voldaan wordt. Deze toetsing kunt u zelf uitvoeren of laten uitvoeren door Helix Advies. Daarnaast kunnen we u adviseren hoe er het beste invulling gegeven kan worden aan verschillende verplichtingen. Is het bijvoorbeeld wel noodzakelijk of wettelijk verplicht om jaarlijks de brandblussers te controleren? Ook kan er een tegenstrijdigheid zijn in wetgeving en eisen van een verzekering.

Inspecteren

Helix Advies inspecteert onder andere volgens de RVB- BOEI methodiek. In deze methode is een apart onderdeel verwerkt die toetst of er aan de wettelijke onderhoudsverplichting wordt voldaan. Met betrekking tot onderhoudsverplichtingen kunt u denken aan het laten keuren van uw CV ketels of valbeveiliging. Het is hierbij van belang om onderscheid te maken tussen onderhoudsverplichtingen en bouwvoorschriften. Met dit laatste bedoelen we de wetgeving die van toepassing is bij de bouw. Een voorbeeld hiervan is de stevigheid van een constructie. Deze wordt bij de bouw geheel doorgerekend. Met betrekking tot de onderhoudsverplichting is het alleen van belang of deze constructie geen gebreken vertoont. Er wordt dan op het moment van inspectie niet getoetst of deze originele berekening nog wel correct is.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij diverse opleidingen aan in de categorie ‘Veiligheid, Wet- en regelgeving’. De opleiding Bouwbesluit is bestemd voor alle medewerkers die in hun werk direct of zijdelings met het Bouwbesluit te maken hebben en hier meer over willen weten. Voor het opleidingstraject kunt u kiezen voor een open training of een incompany training in uw eigen praktijksituatie.