De nieuwe Omgevingswet is van kracht

Nieuws

15 mrt 2024

Gouda

Sinds 1 januari 2024 is de lang verwachte Omgevingswet van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat een groot aantal oude wetten, besluiten en regelingen samengevoegd zijn tot één wet. Helix is hierdoor in de toekomst nog beter in staat om de klant door middel van generieke of juist specialistische adviezen te ontzorgen en helpt hiermee aan een (brand)veilige en duurzame toekomst.

Het doel van de wet

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en het beschermen van onze leefomgeving. Door de bundeling van een groot aantal oude wetten en regels zorgt de Omgevingswet voor minder regels, meer samenhang en een snellere vergunningverlening. Via het Besluit bouwwerken leefomgeving worden nu de eisen ten aanzien van (brand)veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en installaties gesteld aan de gebouwen. Hoewel veel specifieke eisen inhoudelijk niet veel zijn gewijzigd, hebben de eisen nu dus een nieuwe plaats in de wetgeving gekregen.

Zo past Helix de wet toe

Helix doet veel inspectie- en advieswerkzaamheden in bestaand vastgoed of bij (ver)bouwplannen. Hierdoor moet het adviesbureau dagelijks werken met deze nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld bij een brandscan, waarbij een gebouw wordt getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften of bij verduurzamingsprojecten waarbij een gebouw energiezuiniger moet worden. Doordat Helix vanuit verschillende disciplines samenwerkt, kan de organisatie meest duurzame en brandveilige oplossingen voorstellen.