NEN 2767 herinspectie in samenwerking met SRO Amersfoort

Nieuws

4 mrt 2021

Artikel SRO

SRO Amersfoort is voor meerdere gemeentes verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijk vastgoed met een accent op sportaccommodaties. Vanuit deze rol zijn ze als beheerder voortdurend op zoek naar het beter laten aansluiten van onderhoudsbegrotingen op de praktijk. Dit is enerzijds gericht op het goed kunnen onderbouwen van de budgetten die aangevraagd worden bij gemeentes en anderzijds om efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen voor vastgoedonderhoud.

Vanuit een aanbestedingstraject zijn SRO Amersfoort en Helix een samenwerking gestart met als doel om een NEN 2767 herinspectie uit te voeren van 8 Multifunctionele Accommodaties(MFA’s) met een gezamenlijk BVO van bijna 70.000 m2, grote objecten dus.

Met deze herinspectie wilde de opdrachtgever meerdere doelstellingen in één keer bereiken:

  • Het verbeteren en aanvullen van de bestaande inventarisaties.
  • De betreffende objecten toetsen op het voldoen aan Wet- en Regelgeving.
  • Het verwerken van contractonderhoud in de begroting.
  • Verduurzamingsmaatregelen verwerken in de meerjarenonderhoudsplannen.

Kortom, een zo volledig mogelijk meerjarenonderhoudsplan voor de disciplines bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transport(liften).

De inspectieresultaten zijn verwerkt in O-Prognose, waarin ook de scenario’s gedraaid zijn voor de uiteindelijke meerjarenonderhoudsplannen.

De specifieke wensen van SRO en het feit dat deze opdrachtgever het proces voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen behoorlijk ver heeft uitgedacht vereiste een goede communicatie en samenwerking om tot een goed eindproduct te komen. Een pilot met uitgebreide evaluatie heeft ons hierin goed op weg geholpen en uiteindelijk geleid tot een mooi eindproduct en een tevreden opdrachtgever.

Artikel SRO