RVB-BOEI inspecties voor RET- Remises Kralingen en Sluisjesdijk

Nieuws

19 mei 2021

RET

Helix Technisch Advies voert RVB-BOEI inspecties uit voor RET - Remises Kralingen en Sluisjesdijk

RET heeft Helix Technisch Advies gevraagd een RVB- BOEI inspectie uit te voeren aan twee panden met als hoofddoel zicht te krijgen in de opbouw en conditie. Hiermee sorteren ze voor om uiteindelijk invulling te kunnen geven aan het verduurzamingsvraagstuk.
De gebouwen bevinden zich in Rotterdam. Eén met bouwjaar 1942 en bevindt zich in de Waalhaven en het andere gebouw is gesitueerd in Kralingen op de Oostzeedijk en stamt uit 1994.
Met name het gebouw dat stamt uit 1942 is bijzonder te noemen daar deze is gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Helix heeft de inventarisaties en inspecties uitgevoerd waarna de gegevens zijn uitgewerkt en het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) per pand is opgesteld.