TDD- een technische borging bij de verwerving van vastgoed

Nieuws

2 feb 2021

COA

Organisaties die regelmatig vastgoed aankopen hebben, bij de beoordeling van een beoogd vastgoedobject, snel behoefte aan een scherp beeld van de significante technische risico’s. Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het vastgoed past bij de verwachtingen en om tijdens de onderhandelingen onderbouwde posities te kunnen innemen.

Een Technische Due Diligence (TDD) is juist daarvoor bedoeld: het in beeld brengen van de essentiële technische facetten van een vastgoedobject met het oog op een eventuele aankoop/prijsbepaling.

Het komt vaak voor dat in het kader van een TDD aan ons wordt gevraagd specifieke aspecten juist wel of niet mee te nemen bij de beoordeling. Dit wordt vooraf goed afgestemd. Bij TDD onderzoeken is geheimhouding vanzelfsprekend.

Helix Technisch Advies

Tijdens een TDD beoordelen wij de beschikbare documentatie en het vastgoedobject op de bouwkundige en installatietechnische staat, conformiteit aan brandveiligheidseisen, aanwezigheid van asbest, bodemverontreiniging, algemene nadelen/risico’s (prijsdrukkende aspecten), conformiteit aan wet- en regelgeving en functionele prestaties en comfort. Als u een (technisch) Programma van Eisen heeft, dan toetsen wij in welke mate aan deze eisen wordt voldaan.

Onze bevindingen worden in een TDD rapport gepresenteerd inclusief de gedetecteerde gebreken en tekortkomingen, de te verwachten onderhoudskosten, de technische risico’s en relevant fotomateriaal. Hiermee wordt u in staat gesteld een goed onderbouwde beslissing te nemen.