Twee gediplomeerde inspecteurs Gebouwd Erfgoed binnen Helix Technisch Advies!

Nieuws

22 feb 2022

Diploma tekenen Laura van den Anker

Op 17 februari 2022 ontvingen onze collega’s Laura van den Anker en Judith Vermeulen het diploma van de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed. Wij zijn erg trots!

Een uitdagende eerste editie van de opleiding

Corona maakte de eerste editie van deze opleiding tot een uitdaging. Daarom is interim-voorzitter Wim van der Maas extra trots op de gediplomeerden: “Inspecteren is een vak dat je leert door fysieke informatieoverdracht, samen met de docent een monument bekijken, voelen, controleren en beoordelen.”

Professionele communicatie en een goed advies

In de opleiding Inspecteur Gebouw Erfgoed verwerven de studenten in korte tijd een goede basiskennis om gebouwd erfgoed te inspecteren. “Dat is pittig”, vertelt docent Wilfred Mengerink, zelf monumentenwachter, “als inspecteur moet je van zowel een 19de-eeuwse boerderij, oude bunkers, stadsmuren, als een middeleeuwse kerk alle bouwkundige onderdelen kunnen benoemen. Belangrijk is het leren herkennen van schades en hun mogelijke oorzaak. Als je iets niet kent, zie je het niet. Aan de hand van de uitvoeringsrichtlijnen en de restauratieladder van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) leren de studenten tot een goed advies aan de opdrachtgever te komen. Een inspecteur krijgt te maken met verschillende meningen en belangen. We besteden daarom ook aandacht aan een professionele communicatie met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. De twee lesmappen boordevol informatie vormen een heel nuttig en informatief vakboek dat ook later nog zeer bruikbaar is tijdens inspecties.”

Een heel andere schakel in de restauratieketen

Wim van der Maas dicht de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed een bijzondere plek toe in het NCE-aanbod van erfgoed- en restauratieopleidingen: "Waar de andere NCE-opleidingen de uitvoering van restauratiewerkzaamheden vertegenwoordigen, belichaamt deze opleiding weer een heel andere schakel in de restauratieketen, namelijk die voorafgaat aan onderhoud of restauratie. Met goed opgeleide inspecteurs voor gebouw erfgoed wordt de restauratieketen weer een stukje sterker en is de kwaliteit in deze schakel beter geborgd. Het NCE heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van lesstof voor de héle instandhoudingsketen. Dat is een enorme impuls voor de restauratiekwaliteit."

Vakgroep monumenten

Onze collega’s Laura van den Anker en Judith Vermeulen maken deel uit van de vakgroep restauratie van Helix Technisch Advies. De vakgroep is eind december 2021 gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn ERM 2000 Erkend Monument Adviesbureau.