Verduurzaming wagenpark Helix

Nieuws

Verduurzaming wagenpark Helix

Bij Helix zijn we altijd bezig met onszelf te verbeteren. Zo stellen wij o.a. doelen aan de verduurzaming van ons wagenpark. Dit doen wij door concrete doelen te stellen die vastgelegd zijn conform de ISO 14001 (Milieumanagement). Hiermee heeft Helix zichzelf als doel gesteld de CO2 uitstoot van het wagenpark jaarlijks te reduceren.

Binnen het bedrijf wordt door een aantal collega’s al steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Doordat de mogelijkheden van het OV niet altijd toereikend zijn voor onze werkzaamheden, is het van belang om ook het wagenpark te verduurzamen. Nu was de trend afgelopen jaren al ingezet door met name auto’s met energielabel A te kiezen.

Sinds volledig elektrische auto’s hun opmars maken en het bereik steeds beter wordt, is er een goed alternatief gekomen om het verbruik van fossiele brandstoffen (en daarmee de CO2 uitstoot) te reduceren. En zie daar, de eerste volledig elektrische auto is nu onderdeel van het wagenpark van Helix!