Jacco van der Hoek

Senior adviseur onderhoud
Jacco van der Hoek

Jacco is senior adviseur onderhoud bij Helix Advies.

Ik ben in 2007 afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Na mijn afstudeerperiode ben ik in dienst getreden bij Grontmij Nederland (tegenwoordig: Sweco). Hier heb ik me ontwikkeld tot onderhoudskundige. Sinds maart 2014 werk ik met veel plezier bij Helix Advies B.V.  in de functie van Adviseur vastgoed. Ik doe mijn werk met enthousiasme en passie en zorg dat ik mezelf blijf ontwikkelen. Mede door het periodiek volgen van opleidingen, cursussen en masterclasses. Platte daken hebben een speciale interesse bij mij. Als gediplomeerd Onderhoudsinspecteur platte daken heb ik veel ervaring in het uitvoeren van dakinspecties.

Inmiddels heb ik als Register Erkend Integraal Inspecteur RVB-BOEI Bouwkunde (IIV-B), een ruime ervaring in het inspecteren van diverse vastgoedobjecten alsmede het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor gerenommeerde opdrachtgevers, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Pon Onroerend Goed B.V. (POG), gemeente Rotterdam (SOR) en IVG Netherlands B.V. Ook ben ik Register Erkend Integraal Adviseur RVB-BOEI (IAV). In deze functie vertaal ik de inspectiegegevens en gebrekenregistratie naar concrete Meerjarenonderhoudsplannen, afgestemd op het specifieke onderhoudsbeleid van de opdrachtgever.

Sinds oktober 2021 ben ik, via ingenieursbureau Arcadis, fulltime gedetacheerd bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als Projectleider Vastgoedexploitatie binnen de unit Huisvesting & Facilitair (afdeling: Vastgoed & Facilitair). In deze functie houd ik mij bezig met de exploitatie van de vastgoedportefeuille op de locatie Utrecht, Leersum en Katwijk op het gebied van planmatig onderhoud. Dit varieert van klein timmerwerk tot grootscheepse verbouwingen en renovaties. Ik geef op operationeel vlak sturing aan de direct betrokkenen binnen de projecten en ben tevens graag een sparringpartner voor de projectregisseur en de opzichter. Ik adviseer, gevraagd en ongevraagd, de locatiemanagers en huismeesters. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het, binnen de beschikbaar gestelde budgetten, laten uitvoeren van de geplande werkzaamheden in relatie tot het optimaliseren van een efficiënte uitvoeringsplanning. Tevens bewaak ik de voortgang van de werkzaamheden zonder afbreuk te doen aan de voorgeschreven kwaliteit. Daarbij kijk ik tevens naar de mogelijkheden om te investeren in duurzaamheid en het op kleine schaal toepassen van cradle-to-cradle.

Kwalificaties

  • Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV), Hogeschool Utrecht
  • Integraal Adviseur Vastgoed (IAV), Hogeschool Utrecht
  • Leergang Conditiemeting Inspecteren Onroerend Goed – Bouwkunde, NVDO
  • HBO Architecture and Construction Engineering, AVANS Hogeschool
  • Theorie opleiding: ROC-light, Dutch Drone Academy (DDA)