Maarten Jurgens

Adviseur vastgoedmanagement
Maarten Jurgens

Maarten is adviseur vastgoedmanagement bij Helix Advies.

Als adviseur en projectleider binnen Helix Advies ben ik betrokken bij het opzetten en leiden van (inspectie)projecten ten behoeve van het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en beleid. De basis voor deze projecten is te allen tijde de NEN 2767. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de financiële kant van het project, het aansturen van de inspecteurs, de kwaliteit van het eindproduct en het contact met de opdrachtgever.

Sinds oktober 2015 word ik als technisch adviseur binnen het team vastgoedexploitatie (VGE) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ingezet. Het team VGE (totaal 30-35 medewerkers groot) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle objecten in gebruik bij het COA en maakt deel uit van de divisie Huisvesting. Ik stuur binnen het COA het externe team van Helix, bestaande uit 7 technisch adviseurs, aan. Werkzaamheden zijn het aansturen van inspectiebedrijven, bewaken planning contractanten, opstellen onderhoudsscenario’s en de communicatie tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen. Naast mijn werk bij COA begeleid ik binnen Helix Advies diverse projecten.

In mijn vorige functie bij Middin, een zorginstelling, was ik in de hoedanigheid van technisch beheerder mede verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de gebouwen en installaties. Naast de dagelijkse hectiek van storingen en calamiteiten, was het uitvoeren van gebouwinspecties en de verwerking hiervan in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) een belangrijk onderdeel van mijn functie. Op het gebied van brandveiligheid en legionella heb ik een aantal projecten begeleid om het veiligheidsniveau te optimaliseren.

Met de kennis en ervaring die ik zowel bij Helix als bij het COA in de laatste jaren heb opgedaan ben ik in staat om processen te optimaliseren en draag ik graag bij aan de verbetering van organisaties. Ik doe dit door open te communiceren, te bouwen aan een team en van daaruit processen te verbeteren en te optimaliseren.

Kwalificaties

  • HBO Facility Management, afstudeerrichting vastgoedmanagement, Hogeschool Rotterdam
  • Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV), Haagse Hogeschool
  • Integraal Adviseur Vastgoed (IAV), Haagse Hogeschool
  • Kwalificaties (toevoegen)
  • Certificate in Assetmanagement (CIAM)
  • IPMA -D (projectmanagement)