Certificeringen

Medewerkers van Helix werken veilig of werken niet. Vóór de werkzaamheden vindt er met onze opdrachtgevers altijd een startgesprek plaats om de werkomstandigheden te bespreken en waar nodig passende maatregelen te treffen. Alle projectleiders en inspecteurs van Helix hebben een VCA-opleiding met succes afgerond. Daarnaast wordt door middel van toolbox-meetings de aandacht regelmatig gevestigd op werkgerelateerde gevaren. Geconstateerde veiligheidsitems worden meteen aan de opdrachtgever gemeld

VCA** certificaat

vca-certificaatVoor Helix staat veiligheid voorop. Dat willen we ook uitstralen. Omdat wij willen dat veilig werken echt onderdeel is van onze bedrijfsvoering, hebben wij de procedure voor een VCA-certificatie doorlopen. We hebben gekozen voor het VCA**-certificaat, waarbij het veiligheidsbeleid is gericht op de eigen medewerkers. Helix neemt het VCA**-beleid ook mee bij de uitvoering van haar werkzaamheden bij opdrachtgevers, zodat dat ook terugkomt naar de gebruikers van de gebouwen die Helix inspecteert en bij de uitvoering van het geadviseerde onderhoud.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is eigenlijk veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Daarnaast is bij VCA** naast de uitvoering van de werkzaamheden ook aandacht voor veiligheidsbeleid, processen en continue verbetering.

Met dit VCA**-certificaat tonen wij aan dat alle werkzaamheden én alle dienstverlening aan onze klanten voldoen aan de eisen van VCA**. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met (verhoogd) risico in een risicovolle omgeving. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

ISO-9001 en ISO-14001 certificering

Helix heeft voor het bedrijfsonderdeel ‘Technisch Advies’ in mei 2017 met succes de audits voor de toepassing van de ISO-9001:2015 en ISO-14001 normen doorlopen. In 2018 is de certificering gecontinueerd. Het bedrijsonderdeel ‘Helix Academy’ (voorheen WVS Training) viel buiten de scope van deze audit.

De ISO-9001 norm beschrijft de manieren om op consistente wijze prestaties en diensten te leveren en het kwaliteitsmanagementsysteem optimaal te onderhouden en de voordelen ervan te blijven ervaren. “Wij hebben al een aantal jaren ervaring met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. De overgang naar de 2015 versie van ISO-9001 heeft ons wel wat extra inspanning gekost. ISO-14001 helpt ons om onze milieu invloeden te bepalen, te verminderen en om op een duurzame en gecontroleerde wijze onze organisatie te ontwikkelen. Het is goed dat onze werkwijze nu met de officiële certificaten wordt bevestigd.”, licht Wim van Welzen, directeur Helix, toe.

“Het behalen van de certificaten is vergelijkbaar met het behalen van een rijbewijs. Ons werk stopt hier niet, maar begint hier juist. We blijven actief met de continue verbetering van onze processen en milieuprestaties.”, aldus Wim van Welzen.