Certificeringen

Voor Helix staan veiligheid en kwaliteit voorop

Veiligheid

Vóór de werkzaamheden vindt er met onze opdrachtgevers altijd een startgesprek plaats om de werkomstandigheden te bespreken en waar nodig passende maatregelen te treffen. Onze medewerkers hebben een VCA-VOL kwalificatie. Door middel van toolbox-meetings wordt de aandacht regelmatig gevestigd op werkgerelateerde risico’s. Geconstateerde veiligheidsitems worden meteen aan de opdrachtgever gemeld. Medewerkers van Helix werken veilig of werken niet.

VCA** certificaat

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met (verhoogd) risico in een risicovolle omgeving. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Helix neemt het VCA**-beleid ook mee bij de uitvoering van haar werkzaamheden bij opdrachtgevers, zodat dat ook terugkomt naar de gebruikers van de gebouwen die Helix inspecteert en bij de uitvoering van het geadviseerde onderhoud. Met dit VCA**-certificaat tonen wij aan dat alle werkzaamheden én alle dienstverlening aan onze klanten voldoen aan de eisen van VCA**.

ISO-9001 en ISO-14001 certificering

“Wij hebben al een aantal jaren ervaring met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. De overgang naar de 2015 versie van ISO-9001 heeft ons wel wat extra inspanning gekost. ISO-14001 helpt ons om onze milieu invloeden te bepalen, te verminderen en om op een duurzame en gecontroleerde wijze onze organisatie te ontwikkelen. Het is goed dat onze werkwijze met de officiële certificaten wordt bevestigd.”, licht Wim van Welzen, directeur Helix, toe.

“Het behalen van de certificaten is vergelijkbaar met het behalen van een rijbewijs. Ons werk stopt hier niet, maar begint hier juist. We blijven actief met de continue verbetering van onze processen en milieuprestaties.”, aldus Wim van Welzen.

ISO-27001

In 2019 zijn we gestart met het traject voor het ISO-27001 certificaat. Wij tonen graag aan dat ook onze informatieveiligheid op orde is. Dit is vooral van belang voor het werken aan vastgoed waarvan een hoog niveau van geheimhouding essentieel is. Wij werken immers met privacygevoelige informatie van onze opdrachtgevers, waar wij altijd al vertrouwelijk mee om gaan. Dit willen wij formaliseren met het ISO-27001 certificaat.