De Goudse Schouwburg

Adviseren

Project

Goudse Schouwburg

Opdrachtgever

Gemeente Gouda

Categorie

Theater

Uitvoeringsjaar

2020 -2021

Dienstverlening

Omvang

1 object

Locatie

Bekijk op kaart

De gemeente Gouda is eigenaar van de Goudse Schouwburg. In mei 2020 is door de Omgevingsdienst Midden-Holland geconstateerd dat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de Goudse Schouwburg te Gouda niet is voorzien van het vereiste inspectiecertificaat. Hierop heeft de gemeente Gouda aan Helix Advies gevraagd om het certificeringstraject te begeleiden.

Programma van Eisen (PvE)

De basis van een certificeringstraject is een Programma van Eisen (PvE) voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dat door de eigenaar en het bevoegd gezag is goedgekeurd. Helix Advies heeft voor deze installaties een nieuw Programma van Eisen opgesteld.

Omdat het voor de gebruiker niet wenselijk is om in geval van een vals alarm, bijvoorbeeld bij het gebruik van rook tijdens een voorstelling, direct een ontruimingsalarm te laten klinken, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van een stil alarm en een luid alarm met gesproken woord. Hierdoor is een verificatietijd van 4 minuten aanwezig. Bij een brandmelding worden eerst enkele aangewezen medewerkers gealarmeerd door het stil alarm, waarna zij 4 minuten de tijd hebben om het alarm te verifiëren. Pas na 4 minuten zal het luid alarm automatisch worden geactiveerd, tenzij eerder het luid alarm in geval van een geverifieerde echte brand handmatig of door het indrukken van een handbrandmelder wordt gestart.

Door Helix Advies is op verzoek van het bevoegd gezag door middel van een ontruimingsberekening met het computerprogramma OntruiMR aangetoond dat de gewenste vertraging van 4 minuten geen negatieve invloed heeft op de vereiste maximale ontruimingstijd van een gebouw van 15 minuten.

Begeleiding uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden voor de installateurs betroffen het volledig vervangen van de ontruimingsalarminstallatie en het aanpassen van de brandmeldinstallatie. Vervolgens zijn de installaties door het geaccrediteerde inspectiebureau geïnspecteerd. Helix Advies heeft deze werkzaamheden in de projectleidersrol gecoördineerd.

Overleg met bevoegd gezag

Door de Omgevingsdienst Midden-Holland is een termijn opgelegd waarin de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de Goudse Schouwburg gecertificeerd dient te zijn. Helix Advies heeft gedurende het project de Omgevingsdienst regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project en over de knelpunten die tijdens het project naar voren zijn gekomen. Deze knelpunten zijn daarnaast tevens besproken en afgestemd met de Veiligheidsregio Midden-Holland (brandweer), die in dit project de adviseur is van de Omgevingsdienst.