Gemeente Leiden

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Project

Gemeente Leiden

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Categorie

Gemeente

Uitvoeringsjaar

2020 - 2023

Dienstverlening

Onderhoudscontracten, Meerjarenonderhoudsplan, NEN 2767 Conditiemeting

Omvang

Ca. 10 objecten

Locatie

Bekijk op kaart

Leiden staat bekend als studentenstad en heeft de oudste universiteit van Nederland. Daarnaast is het een toeristische trekpleister, dankzij landelijk bekende musea en de oude binnenstad met grachten, monumentale bouwwerken en hofjes. De bijnaam luidt de Sleutelstad, verwijzend naar de sleutels in het stadswapen. Gemeente Leiden heeft ruim tweehonderd gebouwen in eigendom variërend van het stadhuis, huisvesting voor hun ambtenaren, de stadswerf, sociaalvastgoed en diverse sportgebouwen.

Gemeente Leiden heeft met Helix Advies een raamovereenkomst
‘Specialistisch advies en ingenieursdiensten Vastgoed’ afgesloten. Deze raamovereenkomst richt zich
in de breedte op techniek en op specialistische adviezen voor de volgende disciplines en vakgebieden:
akoestiek, bouwfysisch, zuiveringstechniek, zwembadinstallaties, sportvelden, contractmanagement,
Arbo, veiligheid (waaronder brandveiligheid), geluid, klimaat, welzijn en huisvestingsonderzoeken.

Onderhoudscontract

Helix Advies heeft de gemeente geadviseerd en ondersteund bij de aanbesteding, implementatie en start van een meerjarig onderhoudscontract voor het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud van ruim 200 gebouwen. Het onderhoudscontract heeft zowel betrekking op het technisch beheer, preventief en correctief onderhoud alsmede een deel van het planmatig onderhoud. Met dit contract is de gemeente een langjarige samenwerking aangegaan met drie
installateurs. Naast het uitvoeren van het onderhoud hebben de installateurs ook het technisch beheer
over de installaties en de tactische taken van de gemeente overgenomen. De installateurs adviseren de
gemeente over het optimaliseren van de installaties en het vastgoed op het gebied van energie,
verduurzaming en (onderhouds)kosten. Met deze samenwerking wordt de regierol van de gemeente
verder verstevigd.

Brandveiligheid

Tevens heeft Helix Advies de gemeente geadviseerd met betrekking tot de brandveiligheid van de vastgoedobjecten. Helix Advies heeft de brandmeldinstallatie van de Stadswerf beoordeeld en een advies opgesteld voor het aanpassen van de brandmeldinstallatie. Het advies heeft zowel betrekking op de eisen met betrekking tot wet- en regelgeving, de onderhoudsstaat van de installatie, risicobeperkingen aan gebouw en inventaris, als de kostencomponent. Daarnaast is er een brandveiligheidsadvies voor de vergunningsaanvraag van de kwekerij van het ré-integratiebedrijf van de gemeente Leiden opgesteld. Het complex betreft een kwekerij met kassen, opslagruimten, werkplaatsen, kantine en kantoren. Conform de NEN 6079:2016 is er een gelijkwaardigheidsvoorstel opgesteld. Vanuit een risicobenadering is het risico op branduitbreiding buiten het perceel bepaald.

Ook heeft Helix Advies voor de gemeente brandveiligheidsinspecties uitgevoerd voor een aantal parkeergarages. Tijdens het uitvoeren van de brandveiligheidsinspecties zijn de parkeergarages gecontroleerd op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Naast deze aspecten is tevens gekeken naar eventuele aanbevelingen met betrekking tot de toekomstbestendigheid van de parkeergarages. Hierbij valt te denken aan het treffen van aanvullende maatregelen als gevolg van het toenemende aantal elektrische auto’s. Met name laadpunten zijn een realistisch risico op het ontstaan van brand. Geadviseerd wordt om deze laadpunten aan te sluiten volgens de meest recente richtlijnen van Brandweer Nederland d.d. 8 mei 2020:

  • Laadpunten zo dicht mogelijk bij de auto-ingang van de parkeergarage situeren.
  • Een hoofdschakelaar bij de brandweeringang aanbrengen die alle laadpunten direct uitschakelt.
  • Betonconstructie boven en naast de parkeerplaatsen voor elektrisch aangedreven auto’s brandwerend beschermen.
  • Een brandmeldinstallatie met rook- en/of hittemelders aanbrengen.
  • Aanvullende brandcompartimentering door middel van brandschermen rondom de parkeerplaatsen voor elektrisch aangedreven auto’s of het aanbrengen van een sprinklerinstallatie boven deze parkeerplaatsen.
  • Aanrijdbeveiliging plaatsen bij de laadpunten.

Het raamcontract heeft betrekking op een groot aantal verschillende specialistische diensten, wat de samenwerking voor Helix Advies speciaal maakt. De vastgoedafdeling van de gemeente treedt steeds meer op als regievoerder en besteedt de uitvoering en specialisatie van tactische en operationele taken uit aan de markt.

Over het project

Helix Advies is erg blij en trots om deze meerjarige raamovereenkomst met de gemeente Leiden aan te gaan. Wij hebben vanuit Helix zowel op projectbasis als in het geven van trainingen (Helix Academy) al een langjarige relatie op het gebied van onderhoudsmanagement. Het is goed om te zien dat met het aangaan van het raamcontract onze samenwerking wordt uitgebreid met specialistische dienstverlening.