Hendrick de Keyser

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Project

HdK

Opdrachtgever

Hendrick de Keyser

Categorie

Monumentaal

Uitvoeringsjaar

van 2023 tot heden

Dienstverlening

Omvang

54 monumenten

Locatie

Bekijk op kaart

Hendrick de Keyser Monumenten zet zich sinds 1918 in voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle monumenten; gebouwen en hun interieurs. Eenmaal verworven panden blijven voor altijd in bezit. Vanuit deze missie houdt ‘Hendrick de Keyser’ deze bijzondere gebouwen zorgvuldig in stand voor nu en toekomstige generaties. De stichting vindt het belangrijk dat het publiek kan kennismaken met de nationale woongeschiedenis door de huizen te bezoeken en erin te wonen, werken en logeren. Helix Advies en Hendrick de Keyser zorgen er samen voor dat het vastgoed in de juiste conditie blijft en toekomstbestendig is.

Hendrick de Keyser heeft behoefte aan inzicht in de technische staat van haar monumenten. Het voorspelbaar maken van de investeringen die de komende jaren nodig zijn om de monumenten zo goed mogelijk te conserveren is voor de organisatie van belang. Tot slot wil de stichting inzicht in de mogelijkheden voor het verduurzamen en verbeteren van het leefklimaat voor bewoners en gebruikers, met respect voor de historische waarden van de objecten. Al met al, een maatwerkproject waar de mensen bij Helix Advies enthousiast van worden.

Monumentaal vastgoed toekomstbestendig maken

Helix Advies ontzorgt Hendrick de Keyser op drie punten. Het adviesbureau helpt de stichting met opleiden, adviseren en inspecteren.

Na een pilot van het inspectieproject is gekozen om een NEN-2767 nulmeting uit te voeren voor 54 monumenten. Hierbij zijn allereerst de diverse onderdelen geteld, gemeten en in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze elementen bouwkundig geïnspecteerd door monumentenexperts van Helix en beoordeeld volgens deze methodiek.

De gebreken zijn ingevoerd in O-prognose, de software van Hendrick de Keyser. In combinatie met het opgestelde risicoprofiel gaf dit een conditiescore per element en zijn bedragen gereserveerd in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarnaast heeft Helix een begin gemaakt met het opstellen van maatwerkadviezen voor verduurzaming van 9 monumenten. Hierdoor helpt Helix om het vastgoed van Hendrick de Keyser toekomstbestendig te maken.