Maatwerkadvies

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Duurzaamheid

Maatwerkadvies

Een maatwerkadvies geeft inzicht in hoe u uw pand kunt verduurzamen. Onze gekwalificeerde adviseur bezoekt uw woning of bedrijfspand en voorziet u van een deskundig advies.

Adviseren

Helix Advies kan voor u een maatwerkadvies opstellen.
Dit is een rapportage waarin de volgende vraagstukken worden behandeld:

  • Op welke manier kan het pand geïsoleerd worden en wat zijn de kosten?
  • Welke energiebesparende maatregelen kunnen genomen worden en wat zijn de kosten en opbrengsten? Hiervan wordt een kosteninschatting gemaakt met terugverdientijden.
  • Welke plannen heeft de gemeente voor de wijk waarin het gebouw staat? Is er een mogelijkheid om aan te sluiten op een bestaand of toekomstig warmtenet.
  • Welke manieren van verwarmen, koelen, ventileren, verlichten etc. kunnen er toegepast worden?

Op basis van de begroting kan er een besluit genomen worden tot welk niveau het gebouw verduurzaamd wordt. Indien gewenst kan Helix Advies de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen zoals een investeringsaftrek. Helix Advies geeft inzicht op welke momenten, welke investeringen gedaan kunnen worden om uw duurzaamheidsambities te realiseren.

Inspecteren 

Helix Advies stelt met het uitvoeren van een nulmeting de huidige situatie vast. Tevens zorgt Helix Advies ervoor dat het huidige energiegebruik en energiebehoefte in kaart wordt gebracht. Er wordt gekeken naar hoe het gebouw is geïsoleerd, hoeveel energie er nodig is voor het verwarmen, koelen, verlichten en ventileren van het gebouw, hoeveel energie er wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Helix Advies begeleidt en ondersteunt u bij het uitvoeren van de energieprestatiemeting op basis van de NTA-8800 methodiek. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een gebouw voldoet aan de BENG- eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Tijdens de inventarisatie gaan we met u in gesprek om de huidige vastgoedportefeuille in beeld te brengen. In het inventarisatie traject wordt er vastgesteld aan welke duurzaamheideisen van de overheid het gebouw minimaal dient te voldoen. Ook wordt er gekeken naar de eisen op langere termijn zodat u op de komende 30 jaar bent voorbereid. Daarnaast brengt Helix Advies de duurzaamheidsambities en doelen van uw organisatie in kaart. Er wordt samen met u gewerkt naar een vastgesteld doel. Een doel kan onder andere zijn: in 2050 een volledig energie neutrale vastgoedportefeuille, omdat de wet- en regelgeving dit eist. Ook kan het zijn dat marktprofilering, het bedrijfsbeleid, het imago of andere ambities een rol spelen in uw verduurzamingsdoelen. Bovendien kan het zijn dat u ervoor kiest bepaalde gebouwen niet te gaan verduurzamen, maar af te stoten. Op basis van de verduurzamingsstrategie wordt een tijdspad uitgestippeld.

Indien gewenst inventariseert Helix Advies voor u of het gebouw nog aan het Programma van Eisen voldoet en nog actueel en toekomstgericht is. Helix Advies kijkt samen met u of uw gebouw genoeg comfort biedt en of er nog voldoende gebruiksmogelijkheden zijn. Daarnaast wordt er geïnventariseerd of de technische installaties van het gebouw voldoen en of ze zijn berekend op de huidige en toekomstige gebruiker. Tevens wordt er gekeken naar het energieverbruik van de installaties, om te zien of de installaties voldoen aan de verwachting voor de toekomst.

Naar aanleiding van de inventarisatie wordt er een goed plan opgesteld voor de toekomst. Dit kan u helpen om doelgericht aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid. Door de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren bespaart u op terugkerende lasten, verbetert u het binnenklimaat en levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Opleiden

De veranderingen in wet- en regelgeving maken het voor u ingewikkeld om exact te weten waar u aan toe bent. U wilt graag een compleet beeld van de gehele verduurzamingsopgave in hoofdlijnen of juist alles leren over de nieuwe opnamemethodiek.

Helix Academy biedt opleidingen aan voor iedereen die in zijn functie te maken krijgt met het verduurzamen van vastgoed. Kijk op de website van onze opleider Helix Academy voor alle opleidingen betreft verduurzamen.