Aankomende wijziging van de norm NEN 2555 voor rookmelders in woningen

Nieuws

28 okt 2021

Wijziging NEN 2555

Sinds 2003 is het verplicht voor nieuwbouwwoningen om rookmelders aan te brengen die geheel voldoen aan de norm NEN 2555.

Vanaf 1 juli 2022 is het ook voor bestaande woningen verplicht om minimaal één rookmelder per bouwlaag op te hangen. Deze rookmelders hoeven niet te zijn aangesloten op het lichtnet, maar de plaats van de rookmelder dient wel te voldoen aan de voorschriften van de NEN 2555. Deze verplichting bestaat dus al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden. Dit is, naast het technisch actualiseren ervan, een extra reden om de norm te herzien.
 

Wijziging NEN 2555

Hoewel nog commentaar geleverd kan worden op de voorgenomen wijzigingen, zal de NEN 2555 onder meer op de volgende punten worden aangepast:

  • verbreding van de eisen naar bestaande bouw;
  • meer nadruk op het koppelen van rookmelders in lijn met onderzoek en aanbevelingen van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV);
  • verwijzing naar aanvullende vormen van alarmering gericht op doven en slechthorenden;
  • vereenvoudiging en verduidelijking van de projecteringseisen met het oog op begrijpelijkheid en gebruik van de norm door leken;
  • toevoeging van veiligheidsaspecten;
  • toevoeging van voorschriften voor onderhoud en vervanging.

Een opvallende wijziging is dat rookmelders bij schuine daken in de nieuwe versie van de norm tegen de schuine kant mogen worden geplaatst in plaats van recht onder de nok, zoals voorgaande regelgeving. Door de nieuwe wijziging mag de rookmelder op maximaal 0,5 m onder de nok tegen de schuine kant worden geplaatst. Dit maakt het installeren van een rookmelder op hoogte een stuk eenvoudiger.

Helix Technisch Advies kan voor uw gebouw(en) controleren of aan deze of andere door de overheid gestelde brandveiligheidseisen wordt voldaan en u adviseren over de eventueel benodigde aanpassingen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze adviseur: Maarten van Oort.
 

Brandveiligheid