Gemeente Veldhoven

Adviseren

Inspecteren

Project

Gemeente Veldhoven

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Categorie

Gemeente

Uitvoeringsjaar

2021

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

35 objecten

Locatie

Bekijk op kaart

De gemeente Veldhoven is gevormd door het samenvoegen van de Kempense gemeenten Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst. De gemeente Veldhoven is eigenaar van gemeentelijk vastgoed en vanuit deze rol verantwoordelijk voor het onderhoud.

De uitvraag is via TenderNed gepubliceerd, als “aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 en
opstellen duurzaam meerjarenonderhoudsplan 2021 en verder’’, voor gemeentelijke gebouwen
in Veldhoven. Door middel van de aanbesteding wil gemeente Veldhoven het onderhoudsniveau
en de conditie van de gemeentelijke panden in kaart brengen en waar nodig op het gewenste niveau
brengen en borgen voor de toekomst. Tevens wil de gemeente vanaf 2021 een planning om
duurzaam onderhoud door te voeren voor gemeentelijke panden en installaties.

NEN 2767 conditiemeting

De gemeente Veldhoven heeft Helix Advies gevraagd om als adviesbureau ondersteuning
te bieden bij het in kaart brengen van hun vastgoedportefeuille. Aanvullend heeft de gemeente
gevraagd om ook invulling te geven aan de routekaart verduurzaming zoals deze voor de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgesteld. Helix Advies heeft de
opdracht gekregen om 35 objecten waaronder gemeentelijke gebouwen, multifunctionele
accommodaties (MFA’s), parkeergarages en sportzalen te inspecteren conform NEN 2767
conditiemeting.

Ter voorbereiding van het project is er een pilot uitgevoerd voor drie objecten  (Het Gemeentehuis, Sporthal De Atalanta en Gymzaal De Messenmaker) van de Gemeente Veldhoven. Gedurende de pilotinspectie is de technische staat van bouw- en installatieonderdelen vastgelegd en verwerkt in een meerjarenonderhoudsplanning. De resultaten zijn met de Gemeente Veldhoven geëvalueerd waarna de inspecties van de overige vastgoedobjecten zijn uitgevoerd.

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

Tevens heeft Helix Advies de gemeente geadviseerd bij het invullen van de
routekaart verduurzaming zodat het duurzaam meerjarenonderhoudsplan vanaf 2021 opgesteld
kan worden. Op basis van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Vastgoed is een stappenplan
opgesteld. In de eerste fase heeft Helix Advies de gemeente geadviseerd in het
ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld betreffende dit stappenplan met als doelstelling om
draagvlak te creëren bij alle betrokkenen. Vervolgens de vastgoedportefeuille geïnventariseerd en de doelstellingen van de gemeente vastgesteld zodat er bepaald kan worden welke gebouwen vernieuwd, verduurzaamd of aardgasvrij gemaakt kunnen worden. In de laatste fase heeft Helix Advies doorgerekend wat de financiële effecten zijn van de verduurzamingsopgave en een uitvoeringstrategie opgesteld. De routekaart bevat een strategie voor de totale verduurzamingsopgave over een periode van 30 jaar.