SRO Amersfoort

Adviseren

Inspecteren

Project

SRO Amersfoort

Opdrachtgever

SRO Amersfoort

Categorie

Gemeentelijk bedrijf

Uitvoeringsjaar

2020

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

8 objecten ca. 70.000m2

Locatie

Bekijk op kaart

SRO is ontstaan uit particulier initiatief en is in 1997 verzelfstandigd in een gemeentelijk bedrijf. De gemeenten Amersfoort en Haarlem zijn eigenaar van SRO. SRO Amersfoort is voor meerdere gemeentes verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijk vastgoed met een accent op sportaccommodaties.

Vanuit deze rol zijn ze als beheerder voortdurend op zoek naar het beter laten aansluiten van onderhoudsbegrotingen in de praktijk. Dit is enerzijds gericht op het goed kunnen onderbouwen van de budgetten die aangevraagd worden bij gemeentes en anderzijds om efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen
voor vastgoedonderhoud
.

SRO Amersfoort heeft vanuit een aanbestedingstraject Helix Advies gevraagd om het huidige
meerjarenonderhoudsplan van acht objecten te actualiseren door middel van een herinspectie conform
NEN 2767 conditiemeting. Daarnaast wil de gemeente verduurzamingsmaatregelen verwerken in de
maarjarenonderhoudsplannen. De opdracht betreft acht Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) met
een gezamenlijke oppervlakte van ca. 70.000M2.

NEN 2767 Conditiemeting

De pilot is uitgevoerd bij MFA Brink. Tijdens de pilot worden, op detailniveau de verwachtingen ten
aanzien van het inspectieproces, de planning en de resultaten besproken en vastgesteld. Op basis van deze verwachtingen is er een plan van aanpak opgesteld waarna de overige objecten zijn geïnspecteerd.

Helix Advies heeft voor de acht Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) een herinspectie
uitgevoerd waarbij de conditiescore is vastgesteld, dagelijks onderhoud is geregistreerd en de wettelijke
verplichtingen en keuringen zijn getoetst. Daarnaast zijn de duurzaamheidsmaatregelen bepaald en
waar nog niet voldaan is aan de eis, is dit opgenomen in de begroting. De opdracht
betreft acht grote objecten, wat het inspecteren complexer maakt dan gemiddeld.

De inspectieresultaten zijn verwerkt in een O-Prognose, waarin ook de korte en lange termijn
scenario’s gedraaid zijn voor de uiteindelijke meerjarenonderhoudsplannen. Vanuit de uitgevoerde
inspecties worden de rapportages per object aangeleverd en de meerjarenonderhoudsplannen
geactualiseerd.

Met de herinspecties wil de opdrachtgever meerdere doelstellingen in één keer bereiken.
Dit betekent een zo volledig mogelijk meerjarenonderhoudsplan voor de disciplines bouwkunde,
elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transport(liften). De specifieke wensen van SRO en het feit
dat de opdrachtgever het proces voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen behoorlijk ver
heeft uitgedacht vereist een goede communicatie en samenwerking om tot een goed eindproduct te
komen.