ZOwonen | Naleving onderhoudsverplichtingen

Adviseren

Project

ZOwonen

Opdrachtgever

ZOwonen

Categorie

Woningcorporatie

Uitvoeringsjaar

2017

Dienstverlening

Onderhoudscontracten

Locatie

Bekijk op kaart

ZOwonen verhuurt en verkoopt woningen in de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Onderbanken, Schinnen en Sittard-Geleen. ZOwonen heeft circa 17.000 eenheden in beheer, verdeeld in o.a. sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorgeenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages. De woningen zijn voornamelijk voor mensen met een smalle beurs.

Een groot aantal woningen in de vastgoedportefeuille van ZOwonen zijn gelabeld als zorgvastgoed,
waarvan een deel wordt verhuurd aan een zorgorganisatie. In deze situatie sluit de
zorgorganisatie met haar cliënten een overeenkomst waarin zorg en wonen onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden (ook wel intramurale zorg genoemd). De andere woningen uit de 
zorgvastgoedportefeuille worden door ZOwonen rechtstreeks verhuurd aan woningzoekenden met een zorgbehoefte.

ZOwonen wilde inzicht in de naleving van de afspraken met betrekking tot de
onderhoudsverplichting van het zorgvastgoed. Tevens wilde ZOwonen weten of de
demarcatielijsten met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische zaken duidelijk en
volledig zijn opgesteld.

Onderhoudscontracten

Helix Advies heeft op verzoek van ZOwonen onderzocht welke varianten van
huurcontracten met betrekking tot de onderhoudsverplichting van het zorgvastgoed er zijn
afgesloten. Er is onderzocht of de contracten duidelijk en volledig zijn opgesteld en of de
afspraken met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen in de praktijk worden nageleefd.

Afspraken met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen worden vastgelegd in het huurcontract.
In het geval van de rechtstreekse verhuur van woonruimte aan huurders door ZOwonen zijn

artikel 7:206 Burgerlijk Wetboek en het Besluit Kleine Herstellingen van toepassing.
De onderhoudsverplichtingen zijn in dit geval duidelijk en voor alle huurders gelijk. In de situatie
van intramuraal zorgvastgoed zijn de huurcontracten met de zorgaanbieder gebaseerd op een
huurovereenkomst ‘verhuur als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek’.
In dit geval is er vrijheid met betrekking tot het maken van afspraken over het onderhoud.
Deze afspraken worden vastgelegd in een demarcatielijst.

Opdrachtgever Mischa Coenen over het project

Mischa Coenen, Strategische gebouwbeheerder van ZOwonen, geeft aan dat uit het onderzoek van Helix Advies duidelijk blijkt dat de vermoedens die ze bij de start van het onderzoek hadden, zijn bevestigd. De afspraken met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen tussen ZOwonen en de zorgorganisaties zijn niet eenduidig, niet altijd even duidelijk en niet volledig. Uit het onderzoek blijkt volgens Mischa dat de zorgorganisaties ook graag duidelijkheid willen. ZOwonen gaat het advies van Helix Advies dan ook opvolgen en in gesprek met de zorgorganisaties nieuwe, eenduidige afspraken maken.