Vakgroep Brandveiligheid

Brandveiligheid

Kennis en kunde afdeling brandveiligheid

Vanuit de overheid worden diverse eisen gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. Deze eisen hebben betrekking op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Voor gebouwde vastgoed is in het verleden een bouwvergunning (of sinds 1 oktober 2010: omgevingsvergunning) verleend door de gemeente en wellicht wordt het gebouw ook regelmatig gecontroleerd door de brandweer.

In de praktijk blijkt vaak dat een gebouw toch niet helemaal (meer) voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Zo kunnen bijvoorbeeld door wijzigingen in de regelgeving of nieuwe inzichten in het verleden aangebrachte voorzieningen nu ontoereikend, maar soms ook overbodig zijn. Indien sprake is van nieuwbouw of verbouw gelden daarnaast vaak strengere brandveiligheidseisen waar een ontwerp aan moet voldoen voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven.

Adviseren

De brandveiligheidsadviseurs van Helix Advies zijn bekend met actuele brandveiligheidsvoorschriften en kunnen u ondersteunen om uw gebouw of ontwerp aan de juiste voorschriften te laten voldoen. Hierbij wordt door ons altijd gestreefd naar realistische en kostenefficiënte oplossingen.

De omvang van onze advieswerkzaamheden kunnen wij geheel aanpassen aan uw wensen. Zo krijgt u de ondersteuning waar u behoefte aan heeft en worden geen onnodige werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen daarom variëren tussen een kort advies per e-mail tot een uitgebreide vergunningsrapportage met tekeningen en berekeningen. Helix Advies verzorgt voor u advies op maat voor een brandveilig gebouw.

Inspecteren

Onze inspecteurs hebben zeer specifieke brandveiligheidsopleidingen afgerond en ruime ervaring in de controle van bestaande gebouwen en (ver)bouwprojecten. Zij kunnen voor u een brandveiligheidscontrole uitvoeren. Deze controle kan worden uitgevoerd met een vooraf met u afgestemde diepgang. Dit kan variëren tussen een quick scan op basis van een steekproefsgewijze controle of een volledige controle op alle brandveiligheidsaspecten met een inspectie van alle brandwerende scheidingen. Daarnaast voeren wij brandscans uit op basis van de methode uit de NEN 6059.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij een opleidingstraject aan voor brandveiligheid volgens het Besluit bouwwerken en leefomgeving. De opleiding Brandveilig Gebouwbeheer is bedoeld voor gebouwbeheerders, facilitair beheerders, hoofden technische dienst of projectleiders of werkvoorbereiders werkzaam bij gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, overheden of woningcorporaties.

Maarten van Oort

Brandveiligheid adviseur, Maarten van Oort, houdt zich ruim twintig jaar bezig met de brandveiligheid van gebouwen. Maarten heeft diverse opdrachtgevers voorzien van adviezen om hun gebouwen en/of ontwerpen te laten voldoen aan de brandveiligheidsregelgeving. Als brandveiligheidsadviseur heeft hij te maken met een grote diversiteit aan klanten, zoals architecten of eindgebruikers, ten aanzien van gebouwen met woningen, gezondheidszorg, industrie, hotels en retail. Maarten heeft ervaring met diverse adviesvragen, variërend van een kleine adviesvraag tot brandscans van een deel van een gebouwenportefeuille of gelijkwaardigheidsonderzoeken in grote gebouwencomplexen.

Tim Fidder

Brandveiligheid adviseur, Tim Fidder, heeft zich als bouwkundige gespecialiseerd in brandveiligheid. Tim houdt zich voornamelijk bezig met het inspecteren en adviseren op het gebied van bestaande bouw zoals, woongebouwen, parkeergarage, gezondheidszorg, kinderdagverblijven en kantoren.

Ook voor bouwplantoetsing voor nieuwbouw, brandoverslagberekeningen en doorstroomcapaciteitsberekeningen kan je bij hem terecht. Naast zijn werk als adviseur is Tim ook werkzaam bij de vrijwillige brandweer.

Wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn?
Bekijk ons dienstenoverzicht en neem contact op met onze adviseur brandveiligheid. 

Onze diensten