Bouwplantoetsing en vergunningen

Adviseren

Brandveiligheid

Bouwplantoetsing

Voordat bij de gemeente een vergunning wordt aangevraagd voor de bouw of verbouwing van een pand is het belangrijk om te toetsen of het plan voldoet aan de door de overheid gestelde brandveiligheidseisen en of er wellicht aanpassingen nodig zijn. Ook kan het voordelig zijn om eventuele beschikbare alternatieven te onderzoeken.

Door middel van een bouwplantoetsing zal Helix AdviesĀ de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen voor het gebouw bepalen. Hierbij zullen wij zoeken naar de meest kostenefficiĆ«nte oplossingen.

De resultaten van de toetsing worden in een Rapport Brandveiligheid verwerkt. De eventueel benodigde maatregelen en mogelijke alternatieven worden in het rapport omschreven.

In het Rapport Brandveiligheid kunnen, afhankelijk van de vraag en omvang van het bouwplan, de volgende aspecten worden beoordeeld:

  • Sterkte bij brand (brandwerendheid constructie);
  • Materialen;
  • (Sub)brandcompartimentering en brand- en rookwerende scheidingen;
  • Brandoverslag door middel van brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 met het computerprogramma Pintegraal;
  • Vluchtroutes;
  • Berekening capaciteit vluchtroutes en maximaal aantal toelaatbare personen met het computerprogramma OntruiMR;
  • Brandbeveiligingsinstallaties;
  • Voorzieningen voor de brandweer.

Helix Advies kan voor u ook de vereiste omgevingsvergunning voor de bouw of het brandveilig gebruik aanvragen of de gebruiksmelding verzorgen.