Gelijkwaardige oplossingen voor brandveiligheidseisen

Adviseren

Brandveiligheid

Gelijkwaardigheid BM

Soms is het niet mogelijk of niet wenselijk om rechtstreeks aan de door de overheid gestelde brandveiligheidseisen te voldoen. In dergelijke gevallen is het toegestaan om op basis van gelijkwaardigheid aan de eisen te voldoen.

Een oplossing is gelijkwaardig op het moment dat kan worden aangetoond dat met het voorstel aan de doelstellingen van de regelgeving wordt voldaan en de oplossing door het bevoegd gezag wordt goedgekeurd.

Een gelijkwaardige oplossing kan bestaan uit bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische maatregelen en is een maatwerkoplossing voor een specifiek gebouw met een specifiek gebruik.

Enkele voorbeelden van gelijkwaardige oplossingen zijn:

  • Toestaan van grote brandcompartimenten door middel van vuurlastberekeningen conform NEN 6060.
  • Toestaan van grote brandcompartimenten door middel van een risicobeoordeling conform NEN 6079.
  • Toestaan van langere loopafstanden door middel van berekeningen van de beschikbare ontruimingstijd (ASET) en benodigde ontruimingstijd (RSET).

Helix Advies kan voor u onderzoeken of in uw situatie sprake kan zijn van een gelijkwaardige oplossing en zo ja, deze oplossing voor u verder uitwerken. De uitwerking is geschikt om ter goedkeuring in te dienen bij het bevoegd gezag.