Legionellabeheer

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Beheer & Onderhoud

Legionellabeheer

Sinds de coronapandemie weten veel mensen wat aerosolen zijn. Een andere bekende bacterie die verspreid wordt via aerosolen is legionella. Aerosol vormt watertappunten bij onder andere een douche of een brandslanghaspel, die bij legionella in de leidingen kunnen zorgen voor besmetting bij gebruikers. Volgens de zorgplicht en het bouwbesluit zijn gebouwbeheerder verantwoordelijk voor een veilig gebouw en dienen te voorkomen dat legionella ontstaat of dat er maatregelen genomen worden om legionella te voorkomen. Helix Advies kan u op het gebied van het nemen van maatregelen tegen legionella adviseren en ondersteunen.

Adviseren

Prioritaire instellingen dienen verplicht een legionella beheersplan te hebben. Daarnaast hebben sommige gebouweigenaren van niet prioritaire instellingen een beheersplan om hiermee aan te kunnen tonen dat het gebouw veilig is. Helix Advies kan u adviseren bij het opstellen van een beheersplan. Hiermee wordt de basis gevormd voor een veilig gebouw.

Inspecteren

Bij het inspecteren van een gebouw is veiligheid altijd een belangrijk onderdeel. Tijdens een inspectie dient er niet alleen gekeken te worden naar het onderhoud van een gebouw “hoe staat het gebouw er bij’’ maar ook naar de veiligheidsrisico’s in het gebouw.  Het risico op het ontstaan van legionella is in sommige gebouwen zeker een veiligheidsrisico en wordt dus door inspecteurs van Helix Advies altijd opgenomen in de rapportage, als het een duidelijk herkenbare risico situatie betreft. Naast het herkennen van de ‘quick wins’ kan Helix Advies voor u ook een uitgebreidere inspectie doen van alle waterleidingen om vast te stellen of er risicovolle plekken zijn.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij diverse opleidingen aan waar het onderwerp legionella wordt behandeld. In diverse opleidingen wordt uitgelegd welke verplichtingen een gebouwbeheerder en installateur heeft. Hierbij wordt de term prioritaire instelling verder behandeld en wordt door middel van voorbeelden uitgelegd hoe en waar legionella kan ontstaan. Voor het opleidingstraject kunt u kiezen voor een open training of een incompany training in uw eigen praktijksituatie.