NEN 6060 Vuurlastberekening

Adviseren

Brandveiligheid

Vuurlastberekening

Soms is het niet mogelijk of niet wenselijk om rechtstreeks aan de door de overheid gestelde brandveiligheidseisen te voldoen. Helix Advies kan voor uw situatie de vuurlastberekeningen conform NEN 6060 uitvoeren en verwerken in een uitgebreide rapportage die geschikt is om ter goedkeuring in te dienen bij het bevoegd gezag.

De brandveiligheidsvoorschriften zijn namelijk gebaseerd op een gemiddeld gebruik van de in het brandcompartiment aanwezige gebruiksfuncties en de daarbijbehorende verwachte vuurlast en vuurbelasting. Hierbij zijn conservatieve uitgangspunten genomen om de voorschriften voor zoveel mogelijk bouwwerken te kunnen gebruiken.

Met een maatwerkbenadering kan voor een specifiek gebouw met een specifiek gebruik worden voorkomen dat het risico op een grote oncontroleerbare brand onaanvaardbaar hoog wordt. Een vuurlastberekening conform NEN 6060 is een dergelijke maatwerkbenadering waarmee kan worden onderzocht of een groter brandcompartiment op basis van gelijkwaardigheid toelaatbaar is.

In de NEN 6060 worden de omvang van het brandcompartiment en de WBDBO naar andere brandcompartimenten berekend aan de hand van een gekozen maatregelpakket en de in het brandcompartiment aanwezige permanente, variabele, gemiddelde en maatgevende vuurbelasting die leidt tot een totale vuurlast.