NEN 6068 Brandoverslagberekening

Adviseren

Brandveiligheid

Brandoverslag

Door middel van brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 moet worden bepaald of het risico op brandoverslag niet te hoog is. Helix Advies kan deze brandoverslagberekeningen voor u uitvoeren.

Een brand mag niet binnen een vastgestelde tijd vanuit een brandcompartiment kunnen uitbreiden naar een ander brandcompartiment. Dit kan een ander brandcompartiment in hetzelfde gebouw zijn, bijvoorbeeld naar een bovengelegen verdieping, maar ook een brandcompartiment op een naastgelegen perceel.

Brandoverslag is in dit traject de branduitbreiding via de buitenlucht. Hierbij geldt dat de afstand tussen twee gevelopeningen (ramen en deuren) van de brandcompartimenten bepalend is voor het risico op brandoverslag. Hoe groter de afstand, hoe lager het risico op brandoverslag. 

Door middel van brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 moet worden bepaald of het risico op brandoverslag niet te hoog is. Indien blijkt dat het risico te hoog is, moeten (delen van) gevels brandwerend worden uitgevoerd.

Voor het berekenen van de brandoverslag gebruiken wij het computerprogramma Pintegraal. De resultaten van de berekeningen en eventuele consequenties voor de gevels worden in een rapportage verwerkt die geschikt is om ter goedkeuring in te dienen bij het bevoegd gezag.