Programma van Eisen (PvE)

Adviseren

Brandveiligheid

PVE1

Helix Advies kan voor u een Programma van Eisen voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie opstellen conform NEN 2535 en NEN 2575.

Om een goede brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie door een installateur te kunnen laten aanleggen, waarmee aan de beoogde doelstellingen wordt voldaan, is het belangrijk om vooraf de uitgangspunten van deze installaties goed en onafhankelijk vast te leggen. Hiervoor kan een Programma van Eisen worden opgesteld. Bij een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie die moeten worden voorzien van een inspectiecertificaat is dit zelfs een verplichting en moet een Programma van Eisen worden opgesteld.

Het Programma van Eisen vormt hiermee de basis voor het ontwerp van de (gecertificeerde) brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie.