Storm op gebitumineerde platte daken

Nieuws

25 feb 2022

Dak

In februari 2022 kreeg Nederland te maken met drie zware stormen in één week. Door storm Dudley, Eunice en Franklin kregen de Nederlandse daken het enorm te verduren. De dakafwerkingen werden zwaar op de proef gesteld of ze zouden voldoen aan de gestelde eisen en normen. Rondvliegende dakbedekking, isolatieplaten, dakpannen en zonnepanelen brachten echter diverse risico’s ten aanzien van veiligheid met zich mee.

Gebitumineerde daken liepen een groter risico  

Via de sociale media ontvingen wij diverse beelden van kapotgewaaide platte daken, vertelt onze dakdeskundige Willem van Neck. Als we inzoomen op het beeldmateriaal van de dakafwerkingen, dan zien we dat het voornamelijk de gebitumineerde daken zijn. Daken die voorzien zijn met een ballastlaag, een losliggend daksysteem zijn hierop een uitzondering.

Schade door diverse andere factoren

Naast stormschade is het een opeenstapeling van diverse andere factoren die ten grondslag kunnen liggen aan de totale dakschade. In mijn praktijkjaren als dakdekker en toezichthouder van de uitvoering, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan omtrent het verwerken van bitumineuze dakbedekkingen.

Onze dakdeskundige beoordeelt de schade

Een belangrijk punt om op te merken is dat ondanks een goede werkomschrijving, met alle bijbehorende voorwaarden, het werk in de praktijk afwijkend kan worden uitgevoerd. Factoren als
werk- en weersomstandigheden en tijdsdruk kunnen van invloed zijn op het voldoen aan de geldende verwerkingsvoorschriften en uitvoeringsrichtlijnen. Bij een afgewerkt dak kun je niet meer zien hoe de dakbedekkingsconstructie is opgebouwd.

De daken die door de stormen zijn afgewaaid komen waarschijnlijk grotendeels uit de periode 1972 t/m 1992. De meeste daken uit die periode hebben nu een renovatie laag. We mogen verwachten dat een renovatielaag goed over het bestaande daksysteem is aangebracht. Echter pakt dit in de praktijk vaak anders uit. Door het uitvoeren van een destructief onderzoek krijgen we meer inzicht in de opbouw van de huidige dakconstructie. Hierdoor kan er een geschiktere keuze gemaakt worden met betrekking tot het plaatsen van een renovatielaag.

Niet de gewenste resultaten

De dakbedekking met een dampdrukverdelende laag (geperforeerd) in samenhang met de brandmethode blijkt achteraf niet bestand te zijn tegen de storm. Waarschijnlijk zagen deze daken er tijdens de laatste inspectie er visueel goed uit omdat er enkele jaren geleden een nieuwe gebitumineerde laag overheen is aangebracht.

Enkele foto’s uit de media

Een gebitumineerd partieel verkleefd systeem dat op een steenachtige ondergrond ligt en niet is voorbehandeld met een hechtlaag.

stormschade

De hoeveelheid kleefmiddel in combinatie met isolatie en onderconstructie leidt tot problemen.

Stormschade

Losse mastiekschroten die in de dakranden zijn geplaatst.

Dak
Dak

Tijdens een inspectie van een redelijk uitziende dakbedekking controleren we op eventuele afwijkingen bij de randafwerking.

Voorbeelden van eventuele afwijkingen zijn:

  • Hoekjes in de dakbanen die bij onderliggende overlappingen zijn weggesneden
  • Meerdere dakbanen overlappend bij elkaar
  • Craquelé vorming in de rupsen van de dakbanen.

Komt u één of meerdere van deze afwijkingen tegen, dan zegt dit iets over de gehele dakbedekkingsconstructie. Een destructief onderzoek geeft meer inzicht in de opbouw van de dakconstructie. De dakafwerking kan visueel in goede conditie zijn maar na een onderzoek zou het dak zomaar op een veel lagere conditie kunnen uitkomen. Heeft u twijfel over uw dakconstructie en heeft u behoefte aan een onderzoek, neem contact op met onze dakdeskundige Willem van Neck.

Willem van Neck

Dakdeskundige