Protestantse Gemeente Delft

Adviseren

Inspecteren

Project

Protestantse Gemeente Delft

Opdrachtgever

Protestantse Gemeente Delft

Categorie

Gemeente

Uitvoeringsjaar

2019 - 2020

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

12 objecten

Locatie

Bekijk op kaart

De Protestantse Gemeente te Delft is tot stand gekomen na de vereniging van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk te Delft in september 2014. De Protestantse Gemeente te Delft omvat zes wijkgemeenten en twee Wijkgemeenten van Bijzondere Aard (WBA’s). De bedrijfsvoeringsorganisatie van de Protestantse Gemeente Delft beheert een diversiteit aan gebouwen, zoals pastorieën en (wijk)kerken.

De bedrijfsvoeringsorganisatie van de Protestantse Gemeente Delft heeft Helix Technisch Advies gevraagd om de huidige staat van het onderhoud van het onroerend goed vast te stellen door middel van de NEN 2767 conditiemeting. De opdracht betreft twaalf gevarieerde gebouwen zoals wijkkerken, pastorieën, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten van zowel vooroorlogs (uit o.a. 1640 en 1848) als naoorlogs.

In de eerste fase van de opdracht heeft Helix Advies een pilot object aan
de Bastinglaan te Delft geïnspecteerd. Na een succesvolle pilot heeft de bedrijfsvoeringsorganisatie
van de Protestantse Gemeente Delft een deel van hun bezit als opdracht aangeboden.
In de tweede fase zijn de inventarisaties en inspecties uitgevoerd voor twaalf objecten.

Tijdens de inspecties zijn de materialen, typen en hoeveelheden van alle bouwkundige elementen en installaties geïnventariseerd. Bij een tussentijdse bespreking over de voortgang van de inspecties is overlegd hoe de dakinspecties gaan plaatsvinden. Helix Advies voert dakinspecties uit
door middel van een hoogwerker of met een drone. De opdracht omvat veel
monumentale panden in heel regio Delft, wat het inspecteren speciaal maakt.

NEN 2767 conditiemeting

Vanuit de NEN 2767 conditiemeting is de huidige staat van alle
bouwkundige onderdelen en installaties in kaart gebracht. De bevindingen van de
inspecties zijn overzichtelijk verwerkt in een rapportage en overhandigd aan de opdrachtgever. 
Tevens zijn de onderhoudswerkzaamheden evenals de kosten voor de komende tien jaar inzichtelijk gemaakt.

Meerjarenonderhoudsplan

Vanuit de uitgevoerde NEN 2767 inspecties is het meerjarenonderhoudsplan besproken
met de vastgoedbeheerder waarna de organisatie zelf het meerjarenonderhoudsplan
kan opstellen.