Rijksuniversiteit Groningen

Adviseren

Inspecteren

Project

Universiteit Groningen

Opdrachtgever

Rijksuniversiteit Groningen

Categorie

Onderwijs (universiteit)

Uitvoeringsjaar

2023

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

4 WKO (Warmte Koude Opslag)

Locatie

Bekijk op kaart

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), opgericht in 1614, is een internationaal georiënteerde universiteit in Groningen. Kwaliteit staat al ruim 400 jaar centraal. Het resultaat: op de invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De universiteit bestaat uit 11 faculteiten, 6400 medewerkers en meer dan 120 nationaliteiten. Het vraagstuk “hoe zorgen we voor een duurzaam en betaalbaar energiesysteem?” heeft momenteel de topprioriteit. De alarmerende rapporten over klimaatverandering hebben van deze vraag een topprioriteit gemaakt. RUG-onderzoekers leveren al jaren een bijdrage aan dit vraagstuk.
 

Duurzame energieopslag in de bodem

Helix Advies is door de RUG gevraagd om een conditiemeting conform de NEN 2767 uit te voeren aan vier aanwezige Warmte- en Koudeopslag installaties. Warmte- en Koudeopslag is een vorm van duurzame energieopslag in de bodem. Momenteel worden de Warmte- en Koudeopslag installaties beheerd en onderhouden door een gecontracteerde installateur. De RUG is voornemens om de Warmte- en Koudeopslag installaties in eigen beheer te nemen. Helix Advies heeft naast de conditiemeting, waarbij de technische installatie beoordeeld is, de RUG voorzien van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hierdoor heeft de RUG naast de staat van onderhoud ook financieel inzicht in de 4 WKO’s.
 

NEN 2767 conditiemeting

Vanuit de NEN 2767 conditiemeting is de huidige staat van alle werktuigbouwkundige en regeltechnische bouwdelen in kaart gebracht. Tijdens de inspectie is per bouwdeel de onderhoudsstaat bepaald en zijn de benodigde maatregelen en kosten geraamd voor eventueel onderhoud en/of herstelwerkzaamheden. De bevindingen van de conditiemeting zijn uitgebracht in een overzichtelijke rapportage.
 

Meerjarenonderhoudsplan

Vanuit de uitgevoerde NEN 2767 inspectie is het meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In het meerjarenonderhoudsplan zijn alle onderhoudsactiviteiten (vervanging, reparatie en/of herstel) opgenomen. Het meerjarenonderhoudsplan is aangeleverd in een rapportage waardoor de RUG een helder financieel overzicht heeft.