SEIN | Energiebesparende maatregelen

Adviseren

Inspecteren

Project

SEIN

Opdrachtgever

SEIN

Categorie

Stichting

Uitvoeringsjaar

2017

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

Ca. 30 objecten

Locatie

Bekijk op kaart

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland of SEIN is één van de twee epilepsiecentra die Nederland rijk is, de ander is Kempenhaeghe. SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde en heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen te verbeteren. De vastgoedportefeuille omvat ca. 44 gebouwen op vier locaties waaronder woongebouwen, klinieken, poliklinieken en diverse dienstgebouwen.

SEIN is bezig met een certificeringstraject op basis van de Milieuthermometer Zorg. Met de Milieuthermometer Zorg toont SEIN aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering.

Helix Advies is door SEIN gevraagd om voor ca. 30 gebouwen een conditiemeting
conform NEN 2767 uit te voeren. De opdracht betreft zowel woonlocaties voor de cliënten als de
behandellocaties en het kantoor. Tevens heeft Helix Advies op verzoek onderzocht
welke energiebesparende maatregelen SEIN kan doorvoeren.

NEN 2767 conditiemeting

Vanuit de NEN 2767 conditiemeting is de huidige staat van alle bouwkundige onderdelen en
installaties in kaart gebracht. De bevindingen van de inspecties en de voorgestelde
energiebesparende maatregelen zijn overzichtelijk verwerkt in een rapportage.

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

De bevindingen en maatregelen zijn tevens verwerkt in een integraal duurzaam lange termijn
onderhoudsplan. Tevens heeft Helix Advies een inhoudelijke analyse opgesteld van de te
verwachten onderhouds- en investeringskosten voor het eerste planjaar, voor tien planjaren en
voor de gehele exploitatieduur van 50 jaar.