SPCO LEV | Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV

Adviseren

Inspecteren

Project

SPCO LEV

Opdrachtgever

SPCO LEV

Categorie

Onderwijs

Uitvoeringsjaar

2015 - 2022

Dienstverlening

Onderhoudscontracten, Meerjarenonderhoudsplan, NEN 2767 Conditiemeting, Projectbegeleiding

Locatie

Bekijk op kaart

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Leren en Vertrouwen (SPCO LEV) is een Stichting die zich ten doel stelt om protestants christelijk basisonderwijs aan te bieden. De SPCO LEV staat midden in de samenleving en heeft veel te bieden voor Boskoop en Waddinxveen.

De SPCO LEV geeft kinderen bagage mee om later zelfstandig en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. LEV daagt leerlingen uit om hun talenten te gaan ontdekken en helpt leerlingen die talenten verder te ontplooien. LEV stimuleert vanuit ambitie, beweging, dynamiek en mobiliteit. LEV is een Stichting waar je van elkaar leert. De stichting houdt zes scholen in stand in Boskoop en Waddinxveen. 

Vanaf 2015 voert Helix Advies het beheer uit van (een deel) de schoolgebouwen van SPCO LEV. SPCO LEV heeft via een offerte aanvraag Helix Technisch Advies gevraagd om de volgende werkzaamheden uit te voeren op het gebied van actualisering, ondersteuning en begeleiding.

Meerjarenonderhoudsbegrotingen

Helix Advies heeft de bestaande meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB’s)
conform de NEN 2767 conditiemeting geactualiseerd. Alsmede het invoeren van wijzigingen, technische onderhoudsgebreken en het opstellen van onderhoudsbudgetten in de onderhoudssoftware O-Prognose.

Actualisering, ondersteuning en begeleiding

Daarnaast heeft Helix Advies het contractonderhoud gecontroleerd. De
bestaande onderhoudscontracten zijn in kaart gebracht en de garanties op uitgevoerd
werk zijn gecontroleerd. Vanuit de wet- en regelgeving en de wensen van SPCO – LEV
is er een voorstel uitgebracht over nieuwe onderhoudscontracten. In samenwerking met
SPCO LEV zijn nieuwe onderhoudscontracten aangevraagd en voor akkoord aangemerkt.
Vervolgens heeft Helix Advies periodieke controles op het contractonderhoud
uitgevoerd en dit gerapporteerd. Tijdens de contractwerkzaamheden heeft Helix
Technisch Advies toezicht gehouden op de planning en uitvoering alsmede de zorg voor
het eventueel bijsturen van werkzaamheden.

SPCO – LEV wordt bij complexe klachten en calamiteiten ondersteund door Helix Technisch Advies.
Helix Advies heeft professionele ondersteuning geboden bij complexe technisch georiënteerde vraagstukken en/of problemen op bouwkundig, werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch gebied.
Reguliere klachten, die bestempeld zijn als relatief klein en eenvoudig, worden door de school zelf opgepakt. Tevens heeft Helix Advies voor SPO- LEV planmatige onderhoudsprojecten begeleid en in samenwerking met SPCO- LEV aanbesteed aan de meest geschikte aanbieder. Vervolgens heeft Helix Advies de contracten onderhouden met de aanbieder en de voortgang van de werkzaamheden bewaakt. Periodiek is er een voortgangsoverzicht aangeleverd en na afronding van het werk zorggedragen voor de afwikkeling van de facturatie.

Projectbegeleiding

Tevens heeft Helix Advies de projectbegeleiding op zich genomen. Wij hebben voor SPCO LEV grote renovatie- en verbouwingsprojecten voorbereid en begeleid, welke buiten de planmatige onderhoudswerkzaamheden vallen.