Projectbegeleiding

Adviseren

Beheer & Onderhoud

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding, renovatie en restauratie zijn complexe trajecten waarin veel partijen in verschillende fasen samenwerken. Wij ondersteunen u in elke fase van het project. Voor elk type project heeft Helix Advies een adviseur beschikbaar met een bouwkundige, installatietechnische of civieltechnische achtergrond.

Adviseren

Projectbegeleiding en projectondersteuning vergen specifieke kennis. Kennis die soms niet of misschien maar beperkt aanwezig is in uw eigen organisatie. De adviseur van Helix Advies dragen zorg voor een heldere en frequente communicatie met de partijen in het project en hebben in alle fasen regelmatig overleg met u als opdrachtgever. Dit doen zij op een transparante wijze met een hoge kwaliteit, zodat u altijd zekerheid hebt over het afgesproken werk.

Voorbereiding

Ter voorbereiding maakt Helix Advies afspraken over de aanpak, het gewenste eindresultaat, besluitvorming, informatievoorziening, beschikbaar budget, tijdspad, teamspelers en mogelijke afbreukrisico’s. Vervolgens maken wij een vertaling van de geplande werkzaamheden in werkomschrijvingen, bestekken of (prestatie)contracten.

Toezicht

Doordat onze adviseurs ook de taal van de aannemerij spreken, vormen zij de ideale schakel tussen u en de aannemer. Dit is essentieel bij het maken van afspraken, communicatie naar gebruikers (bewoners, huurders, eigen medewerkers) en communicatie over de planning. Gedurende het project bewaakt de adviseur de voortang en wordt u tijdig op de hoogte gebracht indien er afwijkingen ontstaan.

Meerwerk

Wij zien erop toe dat aannemers niet zomaar meerwerk uitvoeren. Wij beoordelen de noodzaak van het meerwerk en zullen alleen met toestemming van de opdrachtgever de werkzaamheden laten uitvoeren.

Oplevering

Helix Advies voert de vooroplevering uit en houdt bij welke gebreken er zijn en welke herstelwerkzaamheden zijn afgesproken. Wij stellen een opleverrapport op waarin we de geconstateerde opleverpunten vermelden. Vervolgens wordt er beoordeeld of tijdens de eindoplevering alle opleverpunten daadwerkelijk correct zijn opgelost.