Woonstede

Adviseren

Inspecteren

Project

Woonstede

Opdrachtgever

Woningcorporatie Woonstede

Categorie

Woningcorporatie

Uitvoeringsjaar

2020 - heden

Dienstverlening

Projectbegeleiding

Omvang

ca. 300 complexen

Locatie

Bekijk op kaart

Woningcorporatie Woonstede heeft circa 11.700 woningen in haar portefeuille. Het bezit van Woonstede varieert in omvang: van enkele grondgebonden rijwoningen tot aan (grote) seniorencomplexen met zorgafdelingen. Daarnaast zijn er grote verschillen in type, omvang en bouwperiode.

Woonstede gaat voor kwalitatieve en veilige woningen voor hun huurders. Daarom heeft Woonstede een eigen brandveiligheidsbeleid ontwikkeld, waarmee de voorzieningen in de gebouwen eenduidig worden geïnspecteerd en waar nodig worden hersteld. In het beleid is een prioritering van de gebouwen opgenomen, waarbij de panden met kwetsbare bewoners als eerste worden aangepakt. Ook met betrekking tot het treffen van maatregelen is een prioritering vastgesteld. Maatregelen ten behoeve van vluchtveiligheid krijgen prioriteit boven andere maatregelen.


Brandveiligheid

Woonstede heeft Helix Advies gevraagd om de brandveiligheidsinspecties uit te voeren van circa 300 complexen. Voor eind 2023 dienen de aangetroffen tekortkomingen die een directe relatie hebben met de vluchtveiligheid van de bewoners, opgelost te zijn door meerdere aannemers.
De opdracht is een mooie uitdaging omdat hierin alle brandveiligheidsvoorschriften aan woongebouwen, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw langs komen. Dat zorgt voor verschillende situaties met hun eigen uitdagingen.

Door Helix Advies worden de complexen conform het brandveiligheidsbeleid getoetst aan het voor dat complex van toepassing zijnde toetsingskader. Tevens worden de aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen in de complexen steekproefsgewijs visueel gecontroleerd. Alles wat niet voldoet volgens de uitgangspunten van het brandveiligheidsbeleid, wordt door de aannemer opgelost.
De brandveiligheid van de nieuwbouwcomplexen worden gecontroleerd bij oplevering.

Uitvoeringsbegeleiding

Tijdens de inspecties voert Helix Advies controles uit om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd en vastgelegd. Indien tijdens de werkzaamheden door de aannemer afwijkingen worden geconstateerd, wordt in overleg met de aannemer besloten of er eventueel maatregelen benodigd zijn. Bij oplevering controleert Helix Advies of alle werkzaamheden op de juiste wijze in het logboek worden vastgelegd. Op deze wijze is ook naar de toekomst geborgd dat de brandveiligheid van de complexen in orde is en blijft.

Projectleider Maarten van Oort over het project Woonstede

Maarten van Oort is projectleider binnen dit project en daarnaast brandveiligheidsadviseur en inspecteur. Samen met collega’s Koos Risseeuw (inspecteur), Farid Hidris (inspecteur) en Sjoerd Bezemer (inspecteur) draagt hij zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. Maarten vertelt: de door Woonstede ingeschakelde aannemers en onderaannemers hebben een goede kennis van zaken, waardoor de samenwerking prettig verloopt en de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.