ZOwonen | Meerjarenonderhoudsplan

Adviseren

Project

ZOwonen

Opdrachtgever

ZOwonen

Categorie

Woningcorporatie

Uitvoeringsjaar

2020 - 2021

Dienstverlening

Meerjarenonderhoudsplan

Locatie

Bekijk op kaart

ZOwonen verhuurt en verkoopt woningen in de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Onderbanken, Schinnen en Sittard-Geleen. ZOwonen heeft circa 17.000 eenheden in beheer, verdeeld in o.a. sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorgeenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.

ZOwonen heeft Helix Advies gevraagd de functie van regiemedewerker/ adviseur
MeerJaren Onderhoudsbegroting op interim basis te vervullen voor circa één jaar.
Helix Technisch Advies heeft de begroting voor 2021 opgesteld en een meerjarig
inspectieprogramma vervaardigd met betrekking tot veiligheid. Het meerjarig inspectieprogramma
heeft betrekking op de thema’s brandveiligheid en veilig werken op hoogte.
Het programma is integraal verwerkt in de meerjarenonderhoudsbegroting en de jaarplannen van
2022.

Daarnaast heeft Helix Advies de werkzaamheden voorbereid, opgezet
en begeleid voor de integrale inspecties NEN 2767, brandscans en de risico inventarisaties (RI&E)
voor veilig werken op hoogte. Ten behoeve van de jaarbegroting voor 2022 zijn de inspecties uitgevoerd door de contractpartijen van ZOwonen.

ZOwonen