RVB-BOEI Inspecties

Integrale besluiten over investeringsmaatregelen

Naast onderhoud spelen brandveiligheid, veiligheid en gezondheid een steeds belangrijkere rol bij het beheren van gebouwen en infra-objecten. Ook energiezuinigheid telt steeds zwaarder mee. Deze onderdelen vragen telkens een inspectie van het gebouw waarbij elke keer een rapport opgesteld wordt met te verhelpen mankementen. Dit is inefficiënt en geeft kans op overlappingen en tegenstrijdigheden. Bij een RVB-BOEI inspectie komen de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud (volgens NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving aan de orde.

 

De BOEI inspectie is efficiënter

Bij een BOEI-inspectie wordt één integraal rapport opgesteld waarin alle gewenste disciplines (bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transport) worden afgedekt. Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen.

Leren

De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt door Helix Academy georganiseerd en gedoceerd vanuit samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en de Hogeschool Utrecht.

Inspecteren

Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Wij hebben BOEI gecertificeerde inspecteurs op alle disciplines, die beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI.

Adviseren

Wij leveren u na de uitvoering van een RVB-BOEI inspectie een BOEI-rapport op met integrale maatregelen voor onderhoud, energie, brandveiligheid en wettelijke verplichtingen. U creëert hiermee naast efficiency ook beperking van risico doordat u zicht krijgt op (brand)veiligheid en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening uit:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 en RVB-BOEI inspecties door gecertificeerde inspecteurs;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van conditiemeting en het opstellen van de vraagspecificatie;
  • Ondersteuning bij het opstellen van lange termijn onderhoudscontracten op basis van kwaliteit specificaties;
  • Vertalen van strategische doelen van het geïnspecteerde vastgoed naar een beleidsmatig advies;
  • Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk.

Gerelateerde projecten

Experts

Jacco van der Hoek
06 13 40 81 32
Stuur een e-mail

Laura van den Anker
06 57 73 60 99
Stuur een e-mail

Robert van Dijk
06 57 34 17 54
Stuur een e-mail